Конкурс за пчеларе Војводине за унапређење производње меда

Заинтересовани овим путем могу набавити нова пчелиња друштва, кошнице, контејнере...

212
Фото: Canva

Покрајински секретеријат за пољопривреду објавио је конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларству на територији Војводине, ради унапређивање пчеларске производње и производње меда.


За реализацију конкурса опредељено је 30.000.000 динара, а бесповратна средства за подршку инвестиција утврђују се у износу до 50 одсто од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Заинтересовани овим путем могу набавити нова пчелиња друштва, кошнице и контејнере, опрему и уређаје за прераду пчелињих производа и она за паковање и складиштење истих.

За физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене и млађе од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50 одсто). Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 300.000 динара, односно 330.000 динара, а минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 40.000,00 динара.

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од девет до 14 часова.

Детаљније информације и пријавне обрасце погледај ОВДЕ.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here