Покрајински фонд нуди кредите са каматом од један одсто

Пријаве до 31. маја

291
Foto: Dnevnik.rs

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао 11 конкурсе за кредите за улагање у пољопривредно газдинство и производњу на територији Војводине.


Кредити се односе на:

 • набавку нове пољопривредне механизације;
 • набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара;
 • набавку опреме за сточарске фарме;
 • набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство;
 • набавку нових заштитћених башта (стаклемници и пластеници) и опрему у њима;
 • финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа;
 • набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда;
 • изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (хладњаче, силоси, подна складишта;
 • набавку квалитетне телади и прасади за тов;
 • набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству;
 • куповину пољопривредног земљишта до пет хектара.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од један одсто на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на максимално од 20 до 40 хиљада евра, за грејс периодом од шест до 12 месеци, роком отплате од 36 до 60 месеци и шестомесечним ануитетима од седам до 11 рата, у зависности од тога шта се кредитира.

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 31. мајом.

Пријаву са траженом документацијом коју можете прочитати путем овог линка, доставити поштом или лично на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде 21001 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6 са назнаком „За конкурс – за доделу кредита за (назив конкурса) у 2022. години“

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here