Шта је потребно за добијање органског сертификата?

Према Закону о органској производњи, правила су јасна; да би прешли на органски начин продукције хране, морате најпре испоштовати период конверзије

111
Foto: Canva

Да бисмо ишли у корак не само са светским трендовима, већ и све истанчанијим захтевима купаца за здравом храном, морамо своју продукцију подићи на виши ниво.


То подразумева, не само промену концепта производње, већ и поштовање свих законских оквира. Нарочито, кад је у питању, органска.

Зашто је ово важно?

На овај начин произведене намирнице су створене без синтетичких хемијских средстава и пестицида, ђубрива, хормона, антибиотика и нису ГМО. Такође, ни оне прерађене немају вештачке боје, емулгаторе, стабилизаторе, појачиваче укуса, адитиве… Њихова даља вредност сугерише да потичу из одрживости која не загађује животну средину, чувају и повећавају биолошку разноврсност и друго.

Према Закону о органској производњи, правила су јасна; да би прешли на органски начин продукције хране, морате најпре испоштовати период конверзије. А то је време потребно за прелазак са конвенционалне производње на органску у току којег се на свакој јединици примењују одредбе овог закона.

Како ближе објашњава „Serbiaorganica“, за једногодишње биљне врсте мора да прође најмање две године пре сетве, за вишегодишње биљне врсте најмање три пре прве бербе органских производа, а за пашњаке и вишегодишње крмно биље – најмање две године пре коришћења као хране за животиње.

Методе органске биљне производње обухватају избор врста и сорти биља; плодоред; системе обраде земљишта; средства и начин ђубрења; систем одржавања плодности земљишта; начин сузбијања биљних болести, штеточина и корова; начин сакупљања дивљих биљних врста из природних станишта. Док се код сточарске обухватају избор врста и раса животиња; начин узгоја животиња и објекте за узгој; исхрану и здравствену заштиту; превоз и клање животиња; поступање са истима које су набављене са других фарми; начин сакупљања врста из природних станишта.

Контролор и произвођач

Поступак укључивања пољопривредника у органску производњу покреће се пријавом коју подноси овлашћеној контролној организацији. Министарство пољопривреде, сваке године обавештава о списку овлашћених контролних организација.

Након закљученог уговора између произвођача и овлашћене контролне организације, произвођач је обавезан да примењује горе поменуте методе. Такође обавештава контролну организацију сваке године о динамици производње, у року који одреди контролна организација, води евиденцију о производњи, омогућава контролној организацији вршење контроле, односно треба да омогући приступ просторијама, производним јединицама и свим документима и евиденцијама.

Обележавање

Домаћи непрерађени сертификовани органски обележава се ознаком „Органски производ“, националним знаком и кодом/логом овлашћене контролне организације која је урадила сертификацију. Уколико намирница нема ову ознаку већ само префиксе „Био“, „Еко“ или „Органско“, то значи да није контрилисан и сертификован.

Органски производи могу се продавати заједно са конвенционалним само ако су упаковани. Ако нису упаковани морају се продавати одвојено на јасно обележеном месту, како би се спречило мешање са онима из обичне производње, прописује Закон.

Подстицање производње

Уредбом коју је ресорно Министарство донело о расподели подстицаја за 2022. годину за органску производњу опредељено је 380 милиона динара – за биљну 80 милиона и за сточарску 300 милиона динара. Износ по хектару који могу да остваре произвођачи износи 26.000 дин.

Важно је напоменути да право на остваривање подстицаја имају и они у периоду конверзије. Такође, поред ових мера, пољопривредницима је годинама уназад на располагању и подршка која се односи на подстицаје за трошкове сертификације укључујући и лабораторијске анализе, у оквиру које Министарство пољопривреде финансира трошкове у износу од 50 одсто укупних трошкова односно 65 за оне из подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here