Poznati građani Opštine Bačka Palanka – Dr. RADIVOJ UVALIĆ

1683

Radivoj Uvalić (Bačka Palanka, 20. april 1912 – Gorgan, Iran 28. septembar 1971) je bio doktor prava, učesnik Španskog građanskog rata, učesnik NOB, univerzitetski profesor i društveno politički radnik. Po njemu danas nosi naziv Srednja stručna škola u Bačkoj Palanci.


Studirao je pravo u Beogradu i Parizu gde je i doktorirao. Za vreme studija u Francuskoj stupio je u vezu sa članovima KPJ koji su delovali u emigraciji i 1935. postao član KPJ. Učestvovao je u Špnskom građanskom ratu od januara do avgusta 1937. boreći se na strani Španske republike. Posle povratka iz Španije boravio u Parizu, odakle se polovinom 1939. vratio u zemlju. Po odsluženju vojnog roka bio je izabran za docenta Pravnog fakulteta u Subotici, ali postavljenje nije dobio.

U II svetskoom ratu od aprila 1941. zadržavao se u Beogradu do juna, kada je otišao na planinu Pasjaču u Toplici, gde je sa Ratkom Pavlovićem i drugima učestvovao u organizovanju ustanka. Bio je komesar i komandir u Rasinskom partizanskom odredu, zatim predavač na partijskim kursevima. U vreme oslobođenja Srbije krajem 1944. bio je na dužnosti Politodelu XXV divizije, a nešto kasnije u propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba.

Posle Oslobođenja je načelnik Saveznog ministarstva za industriju, načelnik odeljenja za obnovu Predsedništva vlade NR Srbije, docent, a zatim profesor, najpre na Pravnom, a potom na Ekonomskom fakuletu u Beogradu.

Uvalić je pokretač i osnivač Društva ekonomista Srbije i jedan od prvih njegovih predsednika. Pokretač je i dugogodišnji glavni urednik prvog ekonomskog teorijskog časopisa „Ekonomist“ i najeminentnii saradnik toga časopisa. U isto vreme radi na osnivnju Ekonomskog fakulteta u Beogradu, njegov utemeljač i centralna ličnost u postavljanju prvih osnova univertzitetske ekonomske nastave na njemu.

Zaslugom Uvalića osnovan je i prvi Ekonomski institut u Srbiji, u kome se, na njegovu inicijativu započinju prva ozbiljnija naučnih istraživanja o privredi Srbije i Jugoslavije, po kojima ovaj Institut postaje značajna naučna institucija u javnom životu. Uvalić je bio jedan od glavnih nosilaca inicijative za osnivanje Saveza ekonomista Jugoslavije, predsedavajući je prvog osnivačkog Kongresa i podnosilac osnovnog kongresnog referata koji je smelošću svojih ideja pobudio opšti interes i pokrenuo na kritičko razmatranje dometa i naše teorije i prakse.

Od 1953. do 1960. je jugoslovenski ambasador u Norveškoj, Austriji i Francuskoj, 1960—62 direktor Instituta društvenih nauka, a potom do 1967. ambasador u Indiji.

Od 1967. je pomoćnik državnog sekretara za inostrane poslove, a 1971. ponovo je postavljen za ambasadora u Indiji.

Na putu na novu dužnost poginuo je u automobilskoj nesreći kod mesta Gorgan u Iranu 28. septembra 1971. godine.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here