Ко из прошле године може да користи годишњи и до 2023., ко нема додатна права

Све о годишњим одморима

202
Фото: Pixabay

Како почиње сезона годишњих одмора велики број радника у Србији има недоумице око тога ко може да користи дане од прошле године и до када, ко на то нема права, и коме, када и да ли следује исплата новчане накнаде за годишњи одмор.


У марту ове године Влада Србије је на једној од седница изнела препоруку послодавцима, али не и наређење, да запосленима који нису искористили прошлогодишњи одмор омогуће да тај одмор искористе и у овој години, закључно са 31. децембром, а преостали део до краја прве половине 2023. године. Потребно је истаћи да се ради о предлогу и да одлука зависи од сваког појединачног послодавца.

Што се тиче исплате за неискоришћене дане прошлогодишњег одмора, оне како истичу стручњаци не следују никоме. Обавезу за исплату неискориштених дана одмора послодавац има само у случају прекидања радног односа и то као надокнаду штете.

Током трајања пандемије корона вируса многи запослени нису били у могућности да искористе свој годишњи одмор. Разлога за то има неколико. Или им није дозвољавала природа посла као у случају здравствених радника, или због самог боловања на које су били приморани зато што су и сами били заражени вирусом, или зато што су били у контакту са зараженим.

На кога се односи предлог Владе?

Предлог Владе из марта месеца односи се на запослене који у ванредним условима или због спречености за рад нису користили одмор.

Према Закону, запослени не може да се одрекне права на одмор, нити оно може да му се ускрати или замени новчаном накнадом, осим у наведеном случају прекида радног односа.

Како се тада обрачунава плата?

Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора се утврђује у складу са Законом о раду, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду.

Накнада за неискоришћени одмор

Исплате за неискоришћене дане прошлогодишњег одмора, оне како истичу стручњаци не следују никоме. Обавезу за исплату неискориштених дана одмора послодавац има само у случају прекидања радног односа и то као надокнаду штете.

Намера оваквог закона је да заштити радника, тј. да онемогући послодавце да ускрате запосленог правав на годишњи одмор.

У случају надокнаде за неискоришћени годишњи одмор у случају вишемесечног боловања закон предвиђа да на пример породиље које нису искористиле одмор због одстутности имају право да одмор искористе до краја јуна наредне године.

У другим случајевима запослени немају права на накнаду на неискоришћене дане.

Обрачунавање накнаде

Износ новчане накнаде за неискоришћене дане годишњег одмора, у виду накнаде штете која се исплаћује запосленом када му престаје радни однос код послодавца, утврђује се у висини просечне зараде запосленог остварене у претходних 12 месеци, а сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here