Za bolji kvalitet vode u „Tikvari“

Bačka Palanka među prvima u Srbiji dobila je aerator.

2354

Opština Bačka Palanka, podnela je 26. novembra 2016. zahtev Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode iz Novog Sada, da se na jezeru „Tikvara“ i „Cvrcinoj bari“ instalira aerator.


BAČKA PALANKA: U obrazloženju ovog zahteva je rečeno da postoje opravdani razlozi za njegovo postavljanje, s obzirom da je deo flore i faune u njima ugrožen. Nakon gotovo godinu dana zahtev je pozitivno rešen, pa je aerator instaliran na jezeru Tikvara i obavlja svoju funkciju. Vredi napomenuti, da je Bačkoj Palanci među prvima u Srbiji dodeljen aerator.

„Aerotor je specijalno konstruisan uređaj, koji pospešuje mešanje atmosferskog vazduha sa vodom. Njegov primarni cilj je da poveća sadržaj rastvorenog kiseonika u vodi. Pored toga, aerator meša slojeve vode i izbacuje štetne gasove iz nje“, – kaže Darko Božović, direktor Ustanove za sport i rekreaciju „Tikvara“.

„Princip rada aeratora je jednostavan. Njegov propeler povlači sloj vode, zahvata ga, dezintegriše ga i izbacuje u vazduh, formirajući fine kapljice vode. Na aeratoru se može vršiti podešavanje propelera. Na taj način moguće je da se izbacuje veća količina vode ili da se sloj vode više dezintegriše i izbacuje u vazduh, što omogućava efikasnije obogaćivanje kiseonikom ali i eliminaciju štetnih gasova. Na ovaj način poboljšava se kvalitet vode u delu gde je postavljen, što pospešuje uvećanje biljnog i životinjskog sveta.

Pedviđeno je da aerator radi i na Cvrcinoj Bari, ali je to iz tehničkih razloga za sada neizvodljivo, zbog isuviše niskog vodostaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here