Evo kako da preuzmete svoj besplatan vaučer od 5.000 dinara

8631

Besplatni vaučeri od 5.000 dinara za odmor u Srbiji

I tokom 2017. godine iskoristite svoje pravo za dobijanje vaučera u iznosu od 5.000 dinara za subvencionisani odmor u Srbiji.


Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:
– njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
– vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
– vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
– vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
– vaućer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2017. godine.

  • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjenа Prijаvа, sа potrebnom dokumentаcijom, podnosi se preko šаlterа JP “Poštа Srbije“, nа teritoriji cele Republike Srbije.

Pogledaj: Prezentacija smeštaja i ugostiteljskih objekata u kojima možete iskoristiti vaučerРезултат слика за vaučeri u srbiji

Prijаvu trebа popunjаvаti ručno, čitko, štаmpаnim slovimа i potpisаti je svojeručno.
Uz Prijаvu potencijаlni korisnik vаučerа obаvezno prilаže:
– fotokopiju lične kаrte
– potvrdu ugostiteljа dа je izvršenа rezervаcijа smeštаjа nа njegovo ime.
Kаo potvrdа o rezervаciji prihvаtаće se i potvrdа kojа je poslаtа elektronskim putem, kаo e-mаil ili skenirаn dokument, koji je overen i potpisаn. Potvrdа trebа dа sаdrži broj potvrde i period rezervаcije, kаo i ime i prezime licа nа kogа glаsi.

Uz Prijаvu se obаvezno podnosi i sledeći dokаz:
1) Za penzionere: poslednji penzioni ček ili kopija rešenja o ostvarenoj penziji, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
2) Za nezaposlene, odnosno korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade: fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno fotokopija uverenja/potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade;
3) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu;
4) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) Za radno angažovana lica čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac;
6) Za ratne vojne invalide i civilne invalide rata čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata koje izdaje nadležni organ, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno (za primanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava);
7) Za korisnike prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom pravu na invalidninu po palom borcu koje izdaje nadležni organ;
8) Za nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom: fotokopija potvrde o aktivnom statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2017. godine.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

Kuda na odmor?

U nastavku vam donosimo podatke o objektima za koje važe vaučeri. Ove objekte možete direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.

TARA – Vila Tara lux

Vila Tara luxKontakt podaci:
Prodaja: 064/6415-845
[email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

 

TARA – Hotel OMORIKA

Omorika TaraKontakt podaci:
Prodaja: 011/36-26-535
E-mail: [email protected]
www.hotelitara.mod.gov.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

APATIN – Banja Junaković

Banja JunakovicKontakt podaci:
Tel: 025/772 311
Tel: 025/772-477
E-mail: [email protected]
www.banja-junakovic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Hotel Royal Spa

Royal SpaKontakt podaci:
Tel: 015/818-010
Mob: 065/88-555-45
E-mail: [email protected]
www.royalspa.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BESNA KOBILA – Planinarski dom „Dragan Spasić“

Besna Kobila Planinarski domKontakt podaci:
Tel: 017/427 503, 017/417 545
Mob: 064/847-3494, 064/847-3499
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected], [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VELIKO GRADIŠTE – TO Veliko Gradište

Veliko GradišteKontakt podaci:
Tel: 012/663-179
E-mail: [email protected]
www.tovg.org/
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

VRANJSKA BANJA

Vranjska banjaKontakt podaci:
Tel: 017/546-428; 017/546-284
Mob: 063/365-926
E-mail: [email protected]
www.vranjskabanja.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Hotel BREZA

Hotel BrezaKontakt podaci:
Prodaja: 011/3626-535
E-mail: [email protected]
www.hotelbreza.mod.gov.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

VRNJAČKA BANJA – Hotel Lider S

Hotel Lider SKontakt podaci:
Tel: 036/622 751; 622 752; 622 753
Mob: 069/40 44 365
E-mail: [email protected]
www.hotelliders.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Specijalna bolnica Merkur

Specijalna bolnica MerkurKontakt podaci:
Tel: 036/515-515-0, 036/618-860
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.vrnjcispa.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Hotel Fontana

Vrnjačka Banja Hotel FontanaKontakt podaci:
Tel: 036/612-166
Tel: 036/200-060
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

GOLIJA – Rudno – Seosko turističko domaćinstvo VILA SELENA

Golija Vila SelenaKontakt podaci:
Mob: 065/351-86-44
E-mail: [email protected]
www.vilaselena.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

GOLIJA, Odvraćenica – Hotel Golija

Hotel GolijaKontakt podaci:
Tel: 066/6776311
Tel: 064/2167814
E-mail: [email protected]
www.golija-turizam.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJA TREPČA – Pansion Malina

Pansion MalinaKontakt podaci:
Tel: 032/822 324
Tel: 032/822 411
Mob: 062/81-00-868
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Konačište Heba

Heba DivčibareKontakt podaci:
Tel: 014 277 502
Mob: 069 717 523
E-mail:[email protected]
www.hebadivcibare.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Hotel Divčibare

Hotel DivčibareKontakt podaci:
Tel: 014/3577-121 recepcija hotela
Tel: 014/3577-586
Prodaja grupnih aranžmana: 069/8449048, 069/8449045
E-mail: [email protected], [email protected]
www.narcisdivcibare.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Konačište Maljen

Hotel Maljen DivčibareKontakt podaci:
Tel: 014/3577-234
Prodaja grupnih aranžmana: 069/8449048, 069/8449045
E-mail: [email protected], [email protected]
www.narcisdivcibare.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Zlatarski Zlatnik

ZLATAR - Zlatarski ZlatnikKontakt podaci:
tel: 033/65-500, tel/fax: 033/65-501
mob: 060/623-7600
E-mail: [email protected]
www.zlatarskizlatnik.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Vuk

ZLATAR - Vila VukKontakt podaci:
tel: 033/21 00 141
mob: 064/92 15 081
e-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATAR – Vila Jelena

ZLATAR - Vila JelenaKontakt podaci:
tel: 033/ 64-291
mob: 065/ 604-81-20
e-mail: [email protected]
www.zlatar-jelena.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Sportsko rekreativni centar SPORT TRIM

Zlatibor - Sportsko rekreativni centar SPORT TRIMKontakt podaci:
tel: 031/846-036, 3843-043
mob: 063/223 143
e-mail: [email protected]
www.sporttrimzlatibor.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Hotel Olimp

Zlatibor-Hotel OlimpKontakt podaci:
tel: 031/842-555; 031/848-054
mob: 060/755-95-17
e-mail: [email protected]
www.hotelolimp.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Hotel President

ZLATIBOR - Hotel PresidentKontakt podaci:
tel: 031/841-386, fax: 031/841-946
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.hotel-president.biz
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Oko

ZLATIBOR - Apartmani OkoKontakt podaci:
Tel: 031/3-845-755
Mob: 063/613-125
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Vila Marić

ZLATIBOR - Vila MarićKontakt podaci:
Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22, 064-366-58-85
E-mail: [email protected]
www.vilamaric.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Sofija

ZLATIBOR - Vila SofijaKontakt podaci:
Tel: 031/522-885
Mob: 060/494-03-37, 060/606-97-80
E-mail: [email protected]
www.vilasofija.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Konačište Sunce

ZLATIBOR - Konačište SunceKontakt podaci:
Tel: 031/845-558
Mob: 064/6431-660
E-mail: [email protected]
www.konacistesunce.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Hotel Zlatibor Mona

Hotel Zlatibor MonaKontakt podaci:
Tel: 031/841-021
E-mail: [email protected]
www.monazlatibor.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Kraljevi konaci

Zlatibor Kraljevi konaciKontakt podaci:
Tel: 031/841-230
Mob: 064/8686-505
E-mail: [email protected]
www.kraljevikonaci.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

JAGODINA – Hotel Hill

Jagodina Hill hotelKontakt podaci:
Recepcija: 035 252 202
Info: 035 81 001 81; 035 81 001 82
E-mail: [email protected]
www.hill-hotel.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KANJIŽA – Hotel Aqua Panon

Kanjiža Hotel Aqua PanonKontakt podaci:
Tel: +381 24 87 66 00, +381 24 87 67 22
Mob: +381 60 02 04 443, +381 60 02 04 437
E-mail: [email protected]
www.aquapanon.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KLADOVO – Apartman Borak

Kladovo Apartman BorakKontakt podaci:
Stefanije Mihajlović br 8, Kladovo
Mob: 064/398-18-80
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

KLADOVO – Sobe Elektron

Kladovo sobe ElektronKontakt podaci:
Tel: 019/801-542
Mob: 063/478-770
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

KNIĆ – Hotel Ravni gaj

Knić Hotel Ravni gajKontakt podaci:
Tel: 034/591-011
Mob: 065/23-00-128
E-mail: [email protected], [email protected]
www.ravnigaj.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Hotel Rtanj

Kopaonik Hotel RtanjKontakt podaci:
Tel: 011/4-111-000
Mob: 065/321-84-31
E-mail: [email protected]
www.rtanj.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Kraljevi čardaci

Kopaonik Kraljevi cardaciKontakt podaci:
Tel: 036/428558, 034/352922
E-mail: [email protected]
www.kraljevicardaci.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

KOPAONIK, Brzeće – Hotel Junior

Kopaonik Brzeće Hotel JuniorKontakt podaci:
Tel: 037/823-355
Mob: 064/88-60-225
E-mail: [email protected]
www.juniorhotel.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KUŠIĆI, IVANJICA – Hotel Javor

Kusici JavorKontakt podaci:
Tel: 032 /5678-202
E-mail: [email protected]
www.javor-hotel.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

LOZNICA, planina GUČEVO – Klub Budimlija

Loznica BudimlijaKontakt podaci:
Tel: 015/ 891 477
Mob: 065/ 88 18 058
E-mail: [email protected], [email protected]
www.klubbudimlija.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MALI ZVORNIK – Hotel Royal Drina

Royal DrinaKontakt podaci:
Tel: 015/471-150
Tel: 015/471-034
Mob: 065/88-555-92
E-mail: [email protected]
www.royaldrina.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MELENCI – Banja Rusanda

Melenci RusandaKontakt podaci:
Tel: 023/315-0409; 023/315-0402
Mob: 069/851-30-68
E-mail: [email protected]
www.banjarusanda.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Palićki Cvet

Palićki cvetKontakt podaci:
Tel/fax: 024/753-111
Mob: 060/354-21-42, 064/44-55-864, 063/196-00-77
E-mail: [email protected]
www.palickicvet.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Lotosov Cvet

Palić Lotosov cvetKontakt podaci:
Tel: 024/529-613
Mob: 063/529-613, 065/255-44-55
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SJENICA, PEŠTERSKA VISORAVAN – Hotel Lane

Sjenica Hotel LaneKontakt podaci:
Tel: 020/744-223
Mob: 062/833-65-77
E-mail: [email protected]
www.hotel-lane.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Čair

Vila Cair SokobanjaKontakt podaci:
tel: 018-880-100, 018-880-988
mob: 063-81-54-200, 069-80-14-999
e-mail: [email protected]
www.vilacair-sokobanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica

Banjica SokobanjaKontakt podaci:
Tel: 018/ 830-224
Mob: 069/144-55-61; 069/144-55-64
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.banjica.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Konaci Romanov

Sokobanja Konaci RomanovKontakt podaci:
mob: 062/847-54-58
e-mail: [email protected]
www.konaciromanov.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Apartman Holiday lux

Sokobanja Holiday luxKontakt podaci:
mob: 064/566-96-17
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Apartmani Nikolić

Sokobanja Apartmani NikolicKontakt podaci:
Tel: 018/884-008
Mob: 065/377-37-82
E-mail: [email protected]
www.apartmani-nikolic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Delfin

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Miće Panića 7, Sokobanja
Mob: 063/416-104
E-mail: [email protected]
www.apartmanidelfin.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Twins

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Vojvode Stepe bb, Sokobanja
Mob: 062/825-0262
E-mail: [email protected]
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SREBRNO JEZERO – Vila Stević

Vila StevicKontakt podaci:
Tel. 063 7721 001
Tel. 064 4 500 600
e-mail: [email protected]
www.vilastevic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREBRNO JEZERO – Vila Dinčić

Vila DincicKontakt podaci:
Tel: 012/7654026
Mob: 065/8778802
E-mail: [email protected]
www.vila-restorandincic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here