Proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Bačka Palanka

14197

BAČKA PALANKA: Na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bačka Palanka, usvojenom na 4. vanrednoj sednici Štaba, održanoj 15.09.2021. godine, predsednik Opštine Bačka Palanka, Branislav Šušnica, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Bačka Palanka, koja sadrži 5 tačaka.

  1. Proglašava se vanredna situacija na celoj teritoriji opštine Bačka Palanka, zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji opštine Bačka Palanka.
  2. Vanredna situacija se proglašava radi daljeg sprovođenja preventivnih mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva.
  3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Opštionski štab za vanredne situacije Opštine Bačka Palanka u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.
  4. Ova odluka se dostavlja Kriznom štabu Vlade Republike Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Okružnom štabu za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga, Pokrajinskom štabu za vanredne situacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije u Novom Sadu.
  5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bačka Palanka“

2 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here