Kupanje na Tikvari – nije preporučljivo!!!

2888

BAČKA PALANKA: Na osnovu ispitivanih mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara, uzorak površinske vode reke Dunav uzorkovane na mernom mestu “Gradska plaža” u Bačkoj Palanci je dobrog ekološkog statusa, odnosno odgovara propisanim zahtevima za 2. klasu, te su kupanje i rekreacija u vodi dozvoljeni.

Uzorkovana voda na jezeru Tikvara je lošeg ekološkog statusa, odnosno prema ispitivanim parametrima, posebno hemijskim pokazateljima koji ukazuju na zasićenost vode kiseonikom, pripada 5. klasi, samim tim kupanje i rekreacija u vodi nisu preporučljivi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here