Ažuriranje dela jedinstvenog biračkog spiska za područje Opštine Bačka Palanka

Povodom raspisanog republičkog referenduma

243
Foto: Pexels

Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka obaveštava građane da se do 31. decembra 2021. godine vrši ažuriranje dela jedinstvenog biračkog spiska za područje Opštine Bačka Palanka, povodom raspisanog republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će se održati dana 16. januara 2022. godine.


Građani sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bačka Palanka do 31. decembra 2021. godine do 24.00 časa mogu izvršiti uvid u deo biračkog spisak za područje Opštine Bačka Palanka u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku nekih činjenica u biračkom spisku, uz ličnu kartu, i to: u naseljenim mestima Obrovac, Pivnice, u zgradama mesnih kancelarija kod šefa mesne kancelarije, a u Bačkoj Palanci, u zgradi Skupštine opštine, ulica Kralja Petra I 16, kancelarija broj 3 prizemlje, kod ovlašćenog lica za ažuriranje biračkog spiska, gde je deo biračkog spiska za područje Opštine Bačka Palanka izložen na uvid, a naročito ako su građani-birači posle prethodnih izbora i zadnjeg ažuriranja biračkog spiska:

  • stekli punoletstvo ili će isto steći zaključno sa 16. januarom 2022. godine
  • izvršili promenu ličnog imena, stalno se nastanili na području Opštine Bačka Palanka ili
  • izvršili promenu mesta prebivališta ili adresu stanovanja.

Obaveštavaju se građani da mogu, zaključno sa 26. decembrom 2021. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu.

Pravo na upis i promene u biračkom spisku imaju i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Opštine Bačka Palanka.

Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti svakog radnog dana i subotom u vremenu od 09.00 do 12.00 časova u napred navedenim službenim prostorijama, kao i elektronskim putem na internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu: https://upit.birackispisak.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana u odgovarajuće polje.

Građani se takođe obaveštavaju da posle zaključenja biračkog spiska, upis i promene u biračkom spisku mogu vršiti samo putem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje referenduma, podnošenjem zahteva neposredno ili preko Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here