Bačka Palanka: Kreće međugradski saobraćaj

Zaposleni i putnici moraće da poštuju niz mera zaštite

2994

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Palanka je na sednici održanoj u utorak, 05. maja 2020. godine, obzirom na proglašeno vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije razmatrao mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane virusom covid-19.


Opštinski štab za vanredne situacije donosi sledeći Zaključak:

Dozvoljava se obavljanje javnog prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, počev od 8. maja 2020. godine u skladu sa Odlukom o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja i instrukcijom za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mere prevencije, sprečavanje širenja i smanjenje rizika bolesti covid-19.

Javni prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bačka Palanka organizuje se u skladu sa epidemiološkom situacijom i pruža se u prvoj fazi počev od 08. maja 2020. godine, zaposlenim licima po prioritetu.

Prevoz studenata i đaka, nezaposlenih, turista, oslalih lica, uključujući i penzionere mlađe od 65 godina i lica starijih od 65 godina, organizovaće se u skladu sa odgovarajućim odlukama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, odnosno u skladu sa preporukama nadležnih zavoda/instituta za javno zdravlje.
Vozači javnog prevoza moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice) dok upravljaju vozilom.

Ostala službena lica koja se nalaze u vozilu (redari, kondukteri i kontrolori moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku, rukavice, po mogućstvu i zaštitne vizire).
Vozačka kabina mora biti podeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila (plastična ili druga pogodna providna pregrada).

Usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu – masku i rukavice, tj. neće biti dozvoljen ulaz putnicima koji na pravilan način ne koriste zaštitnu masku i rukavice.

Ulazak putnika u vozilo je moguć samo na jednim vratima (prednjim ili zadnjim), s tim što se vozilo mora vidljivo obeležiti sa spoljašnje i unutrašnje strane na kojim vratima je ulaz, a na kojima izlaz putnika iz vozila.


Pogledaj: Ukida se vanredno stanje, neke mere i dalje ostaju


U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika (od ulaza ka izlazu).

Na ulaznim vratima vozila mora stajati jedan zaposleni kod prevoznika koji će voditi računa da li putnici ulaze pravilno noseći ličnu zaštitnu opremu, davati uputstva o ponašanju tokom vožnje, vršiti proveru validacije voznih isprava, vršiti druge radnje kako bi se obezbedila sigurnost putnika i vozača.

Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom koji omogućava odgovarajuću fizičku distancu između putnika (na duplim sedištima samo jedan putnik i sl. – fizička distanca u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza).

Mesta za stajanje u vozilu moraju biti vidljivo obeležena na taj način, da se poštuje odgovarajuća fizička distanca, u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Vozilo se obavezno mora pojačano dezinfikovati, pre prvog polaska ili nakon povratka u autobus po završetku rada, a po mogućstvu vozilo treba dezinfikovati i u toku radnog vremena. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačku kabinu i rukohvate, validatore, i druge predmete koji se često dodiruju.

Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, otvaranjem svih prozora i vrata na vozilu. Ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju, preporučuje se da prozori budu otvoreni i u toku vožnje. Ne koristiti centralizovani način klimatizacije. U slučaju da su prozori blokirani, prevoznik je dužan da ih odblokira.

Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenja lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika iz vozila i dr.), kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.

U skladu sa mogućnostima prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja vozila, a u cilju što redovnijeg odvijanja javnog prevoza.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here