Bačka Palanka u kampanji „Gradovi protiv droge – Pruži ruku podrške“

142

Novembar se obeležava kao mesec borbe protiv bolesti zavisnosti, a tim povodom Udruženje „Izlazak“ u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i sedam jedinica lokalne samouprave, među kojima je i Bačka Palanka, započinje kampanju pod nazivom „Gradovi protiv droge – Pruži ruku podrške“.


Na nivou opštine Bačka Palanka, akciji se pridružuje i Udruženje „Nada“, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti da je problem zavisnosti izuzetno složen psihosocijalni problem koji se ne može rešavati samo unutar jedne profesije/struke, već isključivo efikasnom međusektorskom saradnjom različitih tela i organizacija koje ponaosob imaju specifičnu kompetentnost i odgovornost.

Ono što je neophodno jeste puna društvena i javna svest o bolestima zavisnosti, kako bi moglo doći do odgovarajućih pomaka i uticati na zaustavljanje, zatim i na smanjenje stope bolesti zavisnosti u određenoj sredini. Svaki pojedinac je odgovoran za svoje postupke, ali je društvo odgovorno da pojedincu pruži podršku kako bi napravio maksimum od svog životnog potencijala.

Već duži niz godina postoji veoma dobra i produktivna saradnja na relaciji Udruženja Izlazak i Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, koja je svakako jedna od najaktivnijih u Srbiji, a sa kojom je do sada, sproveden značajan broj aktivnosti.

U sklopu projekta ,“Biram Oporavak“, Udruženje Izlazak i Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije su organizovali brojne sastanke širom Srbije na kojima je prisustvovalo preko 250 predstavnika iz 77 opština. Akcenat je pre svega stavljen na ruralne sredine gde je uočen veliki broj nedostataka kao što su finanasije, ljudski resursi, stručne obuke i edukacija, neefikasne prevencije, nezainteresovanost roditelja, neadekativni zakonski okviri.

Pored svega navedenog uočena je neinformisanost kako samih zavisnika o mogućnostima tretmana tako i profesionalaca koji se u svom radu sreću sa osobama u problemu zavisnosti i njihovim porodicama. Svi pomenuti problemi, a posebno nedostatak jasne komunikacije među akterima, vodi u kontinuirani trend rasta zavisničke populacije sa naglaskom na mlade. Na osnovu prikupljenih podataka i procene potreba, prepoznata je  uloga i značaj lokalne zajednice u rešavanju ovog problema.

Oformljeni su Multidisciplinarni timovi na lokalnim nivoima koji se sastoje od predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava, ustanova i organizacija civilnog društva koji se direktno ili indirektno bave bolestima zavisnosti, odnosno smanjenjem ponude i potražnje. Cilj je da svaki manji grad, ima pre svega dobru međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, da se razviju kapaciteti servisa kako bi ljudi koji bi želeli da uđu u proces oporavka imali tačno definisane mogućnosti i znali kome se tačno obratiti za pomoć.

Nažalost, gotovo da ne postoji sredina u Srbiji u kojoj nema upotrebe droga, a ulaže se nada da će se ovom kampanjom uspeti motivisati i ujediniti svi akteri koji se direktno ili indirektno bave problemom bolesti zavisnosti, da ovaj problem ne posmatraju iz ugla pojedinca već da zajedno deluju kao protektivni faktor u susretu sa istim.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here