Formirana Radna grupa za praćenje procesa gazdovanja šumama u opštini Bačka Palanka

Pogledajte ko su članovi i šta će biti njihov zadatak

1084

BAČKA PALANKA: Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova i zamenika članova Radne grupe za analizu postojećeg stanja i praćenja procesa gazdovanja i obnove šuma na području opštine Bačka Palanka usvojeno je na sednici Skupštine opštine Bačka Palanka održanoj u ponedeljak (12.04).


Ispred Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ kao član imenovan je Marko Marinković, izvršni direktor za šumariju, ekologiju i razvoj u JP „Vojvodinašume“.

Alen Kiš je stručni saradnik za zaštitu prirode i on je član ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Ispred Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu imenovan je Saša Orlović, dok je ispred Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu imenovam Damjan Pantić.

Ispred Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – departman za biologiju i i ekologiju imenovan je Dimitrije Radišić.

Kada je u pitanju bačkopalanačko Udruženje „Akvila BP“ imenovana su dva člana – Ivan Tot, diplomirani biolog i Marko Šćiban.

Ispred lokalne samouprave imenovana su takođe dva člana – Milan Matavulj i Stevica Nonković.

Radna grupa će u narednom periodu analizirati postojeće stanje na terenu i doneti zaključke u odnosu na procese gazdovanja i obnove šuma na području opštine Bačka Palanka, a o svom radu podneće izveštaj Skupštini opštine Bačka Palanka.

Mandat Radne grupe traje do 31. avgusta 2021. godine, a članovi Radne grupe imaju pravo na naknadu troškova nastalih u vezi sa angažovanjem u radu.


Pogledaj: Kako i kada do prevremene penzije?

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here