Formirana stalna radna tela Skupštine opštine Bačka Palanka

1433

BAČKA PALANKA: Na današnjoj sednici Skupštine opštine Bačka Palanka, doneto je Rešenje o obrazovanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Bačka Palanka i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela.


Obrazovani su:

  • Odbor za administrativno-mandatna pitanja, predsednik – Milka Rodić.
  • Odbor za izbor i imenovanje, predsednik – Milan Čavić.
  • Odbor za propise i upravu, predsednik – Divna Tankosić.
  • Odbor za lokalno ekonomski razvoj, privredu i finansije, predsednik – Simo Jandrić.
  • Odbor za društvene delatnosti, predsednik – Sanja Kavgić.
  • Odbor za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, predsednik – Aleksandar Bogunović.
  • Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine, predsednik – Miroslav Told.
  • Odbor za predstavke i pritužbe, predsednik – Gordana Petković.
  • Odbor za nagrade i priznanja, predsednik Maja Šavija.
  • Odbor za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta, predsednik – Nikolina Milovanović.

 

Svaki odbor ima ukupno pet članova. Predsednik, zamenik predsednika i članovi Odbora imenuju se na period od četiri godine, odnosno na mandatni period za koji su izabrani odbornici Skupštine opštine Bačka Palanka.


Pogledaj: Komunalprojekt“ u Bačkoj Palanci bogatiji za novi kamion-smećar (VIDEO)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here