JKP „Komunalprojekt“ u gubitku

Zasedalo Opštinsko veće

2085

Članovi Opštinskog veća su na sednici održanoj u sredu razmatrali informaciju o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća u periodu od 1. januara do 31. marta ove godine.


Povodom ove tačke dnevnog reda, na sednici se čulo da je Javno komunalno preduzeće „Komunalprojekt“ poslovalo u gubitku, a da je JP „Standard“ u prvom kvartalu poslovalo pozitivno.

– Naše preduzeće je u prva tri meseca ostvarilo gubitak od 14,5 miliona dinara, kaže direktor JKP „Komunalprojekt“ Boško Mijatović.

– U tom periodu su ostvareni prihodi na niovu od 79 odsto, a rashodi su 86 odsto. Potraživanja od kupaca su ostvarena na 86 odsto pošto je zbog epidemije korona virusa počela slabija naplata, a nisu računate ni kamate na dugovanja i to su osnovni razlozi gubitka. To je bila odluka na nivou države. Kada pogledamo drugi kvartal taj gubitak je značajno smanjen i iznosi 5 miliona dinara.

 

Zamenik direktora Javnog preduzeća „Standard“ Aleksandar Bogunović je naveo da je ovo preduzeće u prvom kvartalu pozitivno poslovalo. Ostvareni su prihodi na nivou od 98 odsto i to od prodaje usluga, a rashodi su na istom nivou. U prva tri meseca ove godine je ostvaren pozitivni rezultat od 104 hiljade dinara umesto planiranih 56 hiljada dinara.

Predsednik Opštine Branislav Šušnica je ovo prokomentarisao sledećim rečima:

– „Komunalprojekt“ je u prva tri meseca ostvario određeni gubitak pre svega zbog slabe naplativosti u vreme epidemije gde su šalteri bili zatvoreni odlukama opštinskog Štaba za vanredne situacije i Kriznog štaba na nivou Srbije, rekao je predsednik Opštine.

– Taj gubitak je u izveštaju za drugi kvartal, koji će se naći pred članovima Opštinskog veća na jednoj od narednih sednica, u mnogome manji. Nadamo se da će do kraja godine JKP „Komunalprojekt“ i JP „Standard“ poslovati pozitivno.

Utvrđen je predlog rešenja o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije koji je usklađen sa zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama i uredbom Vlade Srbije o sastavu, načinu i organizaciji rada Štabova za vanredne situacije. Ovaj predlog rešenja je donet usled izbora novih članova Opštinskog veća, zamenika predsednika Opštine i drugih funkcionera u lokalnoj samoupravi. Po Statutu Opštine Bačka Palanka komandant Štaba za vanredne situacije je predsednik Opštine.

Donošenje Elaborata o lokacijama za postavljanje manjih montažnih objekata u gradu (privremeni pokretni objekti i uređaji) vraćeno je Odeljenju za privredu Opštinske uprave na doradu.


Pogledaj: Podneta inicijativa za finansijsku podršku porodicama sa decom upisanom u privatne vrtiće

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here