Какву воду пију становници општине Бачка Паланка?

Погледајте податке о исправности воде за пиће у Бачкој Паланци и насељеним местима

2857

БАЧКА ПАЛАНКА – У Извештају о раду ЈКП „Комуналпројект“ за 2021. годину, који је усвојен на прошлонедељној седници Скупштине општине Бачка Паланка, налазе се подаци о квалитету воде за пиће у Бачкој Паланци и насељеним местима за прошлу годину.


Када је у питању Бачка Паланка, током 2021. године извршено је укупно 320 прегледа чисте воде са постројења за пречишћавање воде и водоводне мреже – 160 физичко-хемијских и 160 микробиолошких анализа.

Сви узорци воде за пиће са физичко-хемијског аспекта узети током прошле године одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, док је од укупно узетих узорака воде за микробиолошку анализу констатовано 96,9% (155) исправних узорака и 3,1% (5) неисправних. У неисправним узорцима пронађен је повећан број аеробних мезофилних бактерија.

Већи проблем са неисправном водом имају становници у осталим насељеним места у општини. Од свих села у општини Бачка Паланка, једино у Нештину вода из централног водовода одговара законским нормама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

У сеоским водоводима Пивнице, Параге, Силбаш, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Челарево, Обровац, Товаришево, Карађорђево и Визић вода са физичко-хемијског аспекта не одговара Правилнику. Ипак, важно је напоменути да, према извештајима Института за јавно здравље Војводине у насељима Пивнице, Параге, Силбаш, Нова Гајдобра, Гајдобра, Челарево и Карађорђево, на основу савремених стручних сазнања, утврђена физичка и хемијска одступања не представљају опасност по здравље људи, али могу условити примедбе потрошача.

Минималне количине пијаће воде која задовољава све параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће у насељеним местима Пивнице, Параге, Силбаш, Младеново, Товаришево, Обровац и Карађорђево се обезбеђује преко мини постројења за пречишћавање, тзв. еко чесме. У насељеним местима Гајдобра и Нова Гајдобра вода за пиће се обезбеђује путем цистерне која се допуњује водом за пиће из Бачке Паланке.

У насељеном месту Визић становништву се обезбеђује вода која задовољава све параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће путем јавне чесме – самоизлив.

У свом годишњем извештају ЈКП „Комуналпројект“ наводи да је у Деспотову на снази забрана употребе воде за пиће због повећане концентрације арсена. Становништву се обезбеђује здравствено исправна вода која се аутоцистерном допрема из Бачке Паланке. У првој половини 2022. године планирано је пуштање у рад новог бунара и постројења за прераду воде у Деспотову, чиме би се обезбедила здравствено иправна вода за пиће у целом насељу, пише у извештају.

 

1 коментар

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here