Koji kapitalni projekti su predviđeni lokalnim budžetom u 2021. godini?

Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka usvojilo predlog Odluke o budžetu

2220

BAČKA PALANKA: Članovi Opštinskog veća na sednici održanoj u petak (11.12.), usvojili su predlog Odluke o budžetu Opštine Bačka Palanka za 2021. godinu.


Ukupan budžet za 2021. godinu iznosi 1.593.139.697 dinara. Ukupno 57.845.584 dinara u 2021. godini biće odvojeno iz lokalnog budžeta za kapitalne projekte, što je svega oko 3% posto od ukupno planiranog budžeta.

 

Kapitalni projekti planirani u 2021. godini u opštini Bačka Palanka:

 • Izgradnja priključka objekta crpne stanice CS na k.p.br. 98, KO Nova Gajdobra, na kanalu Begej na distributivni sistem električne energije – 12.198.736,00
 • Rekonstrukcija i sanacija zgrade Kulturnog centra, treća faza – 500.000,00
 • Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Branko Ćopić“ u Mladenovu – 2.000.000,00
 • Projektno tehnička dokumentacija za potrebe privođenja nameni radne zone Zgrada u Bačkoj Palanci – 6.000.000,00
 • Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u Silbašu i Despotovu – 5.400.000,00
 • Energetska sanacija centralne zgrade PU „Mladost“ u Bačkoj Palanci – 3.276.968,00
 • Izgradnja priključaka na državnim putevima i pešačko biciklističkih saobraćajnica – 1.600.000,00
 • Rekonstrukcija raskrsnice Cara Lazara, Šumska, Branka Bajića, Nova 1 i Trg bratstva i jedinstva, druga faza – 1.100.00,00
 • Izgradnja gradske optičke mreće, četvrta faza – 3.000.000,00
 • Projekat saobraćajnih i slobodnih površina sa pratećim objektima u zoni buduće regatne staze – 9.947.880,00
 • Glavni projekat revitalizacije Cvrcine bare i privođenje nameni regatne staze sa izgradnjom pratećih sadržaja i objekata – 12.822.000,00

Pogledaj: Koje simptome treba da prate oboleli od kovida koji su na kućnom lečenju

 

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here