Kolika je prosečna plata u Bačkoj Palanci u maju 2020?

Podaci Republičkog zavoda za statistiku

330

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2020. godine u Srbiji iznosila je 81.464 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 58.892 dinara, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.


U opštini Bačka Palanka bruto zarada obračunata za maj tekuće godine iznosila je 70.355 dinara, tj. neto 50.851 dinara, što je nešto niže u odnosu na april 2020.

U opštini Bački Petrovac plate u maju zabeležile su manji rast. Zarada sa porezima i doprinosima za isti mesec je bila 67.746 dinara, što iznosi 49.080 bez poreza i doprinosa.

Najniže plate u Vojvodini ponovo su u Baču. Njihova mesečna plata u aprilu 2020. bila je 44.893 dinara neto, dok je sa porezima i doprinosima iznosila 61.990.

U Južnobačkom okrugu u aprilu najviše su zarađivali Novosađani sa 65.887 neto plate, tj. 91.157 bruto.

 

Medijalna neto zarada za maj 2020. godine iznosila je 44 463 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.


Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Statistika ne obuhvata naknade po osnovu ugovora o delu i sve naknade za koje se ne plaćaju porezi i doprinosi.


Pogledaj: Prosečna plata u opštini Bačka Palanka za april 51.399 dinara

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here