Малолетници који су у сукобу са законом – растући проблем у Бачкој Паланци

Погледајте податке о броју малолетника у кривичном и прекршајном поступку, које мере су им изречене и где се те мере спроводе

1959

БАЧКА ПАЛАНКА – У годишњем извештају Центра за социјални рад општине Бачка Паланка наводи се да је укупан број деце са проблемима у понашању у 2021. години 96. 


Број малолетника у кривичном поступку је 25, а у прекршајном 40. Кривична пријава је одбачена за 31 малолетника испод 14 година. Рецидив кривичних дела починило је 16 малолетника.

Мере које су изречене према малолетним починиоцима кривичних дела су следеће:

  • Васпитни налог – 8 изречених од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду: према свих осам малолетника одређена је мера укључивања у добровољно хуманитарни рад без надокнаде,
  • Васпитне мера посебне обавезе изречене од стране Вишег суда у Новом Саду – укључивање у добровољни и хуманитарни рад, социјалног, еколошког и локалног значаја изречене су 31 малолетнику,
  • мера извињења оштећеном (1),
  • накнада штете оштећеним лицима (2),
  • укључивање у групни или појединачни третман у одговарајућу здравствену установу (1).

Васпитне мера појачаног надзора изречене од стране Вишег суда у Новом Саду су:

  • појачан надзор органа старатељства је изречена у односу на три малолетника,
  • појачан надзор од стране родитеља изречен је у односу на два малолетника,
  • мера похађања курса или образовног процеса у односу на два малолетника.

Васпитна мера посебне обавезе – укључивање малолетника без надокнаде у рад хуманитарних организација као и послова еколошког, социјалног и локалног садржаја, спроводи се у сарадњи са ЈКП „Комуналпројект“, Геронтолошким центром и Културним центром са којима ЦСР има потписане уговоре. Поред наведених мера према малолетним починиоцима кривичних дела изричу се и друге васпитне мере – судски укор, мера упозорења, мера појачаног надзора од стране родитеља.

1 коментар

  1. Čudnovato. A 90% njih je pohađalo „vwronauku“ u školi, gde su učili Božje zapovesti… Slabo su pazili na časovima… Dok su milicakci Džeri i Džakić peglali po Palanci, čak i zbog sedenja ispred OZa, delikvencije nije ni bilo…

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here