Od početka godine 137 prijava nasilja u porodici u opštini Bačka Palanka

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar

468
Foto: Ilustracija/Pixabay

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, ujedno je i dan kojim počinje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ – globalna kampanja koju obeležava 1700 organizacija u više od 100 država sveta, a koja se završava 10. decembra, Danom ljudskih prava.


Kako kažu iz Centra za socijalni rad Bačka Palanka, u našoj opštini, kao i u celoj Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici organizovana je institucionalna mreža za zaštitu žrtava od nasilja u porodici.

„U cilju zaštite od nasilja u porodici uključeni su: policija, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ i sve škole sa teritorije naše opštine. I pre stupanja na snagu samog Zakona postojao je Protokol o saradnji pomenutih institucija za zaštitu od nasilja u porodici, a sada, donošenjem Zakona je ceo sistem učvrstio saradnju i data su nova ovlašćenja“, navode iz CSR Bačka Palanka.

Oni dodaju da nakon pokretanja kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ ima priličan broj prijava nasilja u porodici, a građani su više svesniji obaveze prijave nasilja kao i problema nasilja u porodici kao negativne pojave u društvu. Kako navode, učestali su recidivi koji su uzrokovani duboko i trajno poremećenim porodičnim i partnerskim odnosima, prekomernim konzumiranjem alkohola i psihoaktivnih supstanci.

 

„Na teritoriji opštine Bačka Palanka u 2019. godini je bilo 154 prijave nasilja u porodici, dok je do 25.11.2020. godine bilo 137 prijava nasilja. Centar za socijalni rad, postupajući u okviru svojih nadležnosti, vrši sveobuhvatnu podršku žrtvama nasilja u porodici od strane stručnog tima koga čine socijalni radnici, psiholozi, pedagozi i pravnici. Od strane Centra pruža im se psihosocijalna podrška, savetodavna podrška, besplatna pravna pomoć“, navodi se u saopštenju Centra za socijalni rad.

Takođe, u Bačkoj Palanci je organizovana usluga Porodičnog savetovališta gde se između ostalog mogu obratiti i žrtve nasilja u porodici radi dobijanje adekvatne podrške. U okviru ustanove CSR je formiran Interni tim za zaštitu od nasilja u porodici koji razmatra sve prijave nasilja u porodici koje Centar dobije neposredno ili od strane policije, čak i one za koje nadležni tužilac nije procenio da ima elemenata krivičnog dela. Centar je stalni član grupe za koordinaciju za zaštitu od nasilja u porodici koji je fomriran za teritoriju naše opštine. Na sastancima grupe za koordinaciju se razmatraju svi slučajevi prijave nasilja, donose se zaključci i planovi za dalji rad.

„Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici država je dala osnov za efikasniju zaštitu od nasilja, s obzirom da državne institucije zajednički, koordinirano i sveobuhvatno pružaju podršku žrtvama nasilja i daju adekvatan odgovor i sankciju počiniocima nasilja. Postupci koji se vode kako u Centru tako i od strane policije i nadležnog suda su efikasni i blagovremeni, mehanizmi zaštite od nasilja su adekvatni, tako da se efekti primene Zakona mogu već sada videti“, rekli su iz bačkopalanačkog Centra za socijalni rad.


Pogledaj: Obeležavanje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ u Bačkoj Palanci

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here