Opština Bačka Palanka proglasila vanrednu situaciju

13452

BAČKA PALANKA: U petak (27.11.) na 1. vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bačka Palanka, predsednik Opštine Bačka Palanka doneo je

ODLUKU

o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Bačka Palanka

  1. PROGLAŠAVA SE VANREDNA SITUACIJA na celoj teritoriji opštine Bačka palanka, zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji opštine Bačka Palanka.
  2. Vanredna situacija se proglašava radi daljeg sprovođenja preventivnih mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva.
  3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bačka Palanka u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018).
  4. Ova Odluka se dostavlja Kriznom štabu Vlade Republike Srbije za suzbijanje bolesti COVID-19, Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Okružnom štabu za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga, Pokrajinskom štabu za vanredne situacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektroru za vanredne situacije – Upravi za vanredne situacije u Novom Sadu.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bačka Palanka„.

Predsednik Opštine Bačka Palanka

Branislav Šušnica

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here