Opština Bačka Palanka: Veliki rast broja umrlih u 2020. godini

Ukupan broj stanovnika u opštini Bačka Palanka nikad manji

3126

BAČKA PALANKA: Republički zavod za statistiku objavio je podatke o demografskim prilikama za 2020. godinu za sve gradove i opštine u Srbiji. Prema ovim podacima, trend pada broja stanovnika u opštini Bačka Palanka se nastavlja.


Od 1961. godine, od kada Republički zavod za statistiku beleži broj stanovnika, pa do danas, u opštini Bačka Palanka 2020. godine ima najmanje stanovnika – 51264.

Foto: Printscreen/RZS

U prikazanoj tabeli vidi se nastavak trenda pada broja stanovnika u opštini Bačka Palanka. Prirodni priraštaj je negativan, a u prošloj 2020. godini u opštini Bačka Palanka broj umrlih je 894 što je za 108 više nego 2019. godine.

Broj živorođene dece 2019. godine bio je 439, godinu dana kasnije 451, a davne 1961. godine u opštini je broj živorođene dece bio 834.

Do početka 21. veka, broj stanovnika u opštini Bačka Palanka bio je u konstantnom porastu, da bi od 2001. godine usledio sve veći pad iz godine u godinu. Popis stanovnika iz oktobra 2011. godine je pokazao da je za nepunih 10 godina opština Bačka Palanka sa 62.126 stanovnika pala na brojku od 55.528 stanovnika. Ovaj pad za skoro 11% je bio prvi ozbiljni pokazatelj veoma lošeg populacionog trenda, koji tumačimo pre svega velikim ekonomskim migracijama, mahom u inostranstvo. Nažalost, ovaj trend prati opštinu Bačka Palanka i u godinama koje su usledile.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku za celu Srbiju pokazuju da je ukupan broj stanovnika prvi put ispod 6,9 miliona odnosno 6.899.126. Negativan prirodni priraštaj prisutan je u celoj Srbiji, pa tako i u opštini Bačka Palanka.

Treba da znamo da je opština Bačka Palanka sve do početka 21. veka imala veoma visok prirast stanovništva, iako je on oduvek bio znatno niži u odnosu na ostatak Srbije.  Postojali su različiti trendovi u naseljenim mestima, ali ukupan broj stanovnika u opštini je do 2001. godine imao visok rast.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here