Počeo sa radom Koordinator za romska pitanja

U Centru za socijalni rad

394
Izvor: Nedeljne novine

U Centru za socijalni rad Bačka Palanka od septembra meseca ove godine počeo je sa radom Koordinator za romska pitanja sa ciljem pružanja podrške Romima u ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.


Zadaci koordinatora za romska pitanja su neposredna komunikacija sa romskom populacijom i pomoć u ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite, edukacija u smislu potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na neku vrstu socijalne pomoći ili neposredna pomoć u pribavljanju i pripremi dokumentacije; pružanje informacija za rešavanje individualnih problema; pružanje stručno-tehničke pomoći i stvaranja preduslova za unapređivanje kvaliteta života Roma u lokalnoj zajednici.

Pokazalo se da je praksa ranih brakova, nešto što uglavnom pogađa devojčice iz romskih naselja. Uzroci i pokretači dečijih brakova su rodno zasnovana diskriminacija, strukturna nejednakost, siromaštvo, nedostatak obrazovanja, tradicija i mnogi drugi faktori.

Zbog učestalosti dečijih brakova među romskim stanovništvom sprovodiće se intervencije i aktivnosti koje za cilj imaju prepoznavanje problema i osnaživanje devojčica i članova njihove porodice – informacijama, edukacijom, veštinama i mrežama podrške i raditi na sprečavanju svih oblika diskriminacije i nasilja nad romskom decom.

 

Opterećene vekovnom tradicijom i nasleđem patrijarhalne sredine, Romkinje se danas nažalost bore za pravo na obrazovanje, pravo na slobodu kretanja, pravo na zaposlenje, pravo na izbor partnera, pravo na planiranje porodice, pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu i pravo na život bez nasilja.

Upoznavanje Romkinja sa svojim pravima i informisanje o tome da postoje sistemi koji ih podržavaju i koji im mogu pomoći, kao što su Centar za socijalni rad, policija, hitna pomoć i druge organizacije koje se bave zaštitomžena i dece, radi se na podizanju svesti Romkinja o uzrocima nasilja ali i o načinima na koje se žrtve nasilja mogu zaštititi i pružiti ženama podršku, da se ne plaše da prijave nasilnika.

Da bismo postigli zaštitu žene, dece, osoba sa invaliditetom moramo usvojiti interakcijski pristup uz puno uvažavanje manjinskih prava, eliminisanje diskriminacije i samo tako možemo postići veću socijalnu uključenost Roma i Romkinja.

Koordinator za romska pitanja u saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama: gerontološkim centrom, lokalnom samoupravom, nacionalnom službom za zapošljavanje, Crvenim krstom, MUP-om, zdravstvenim i obrazovno-vaspitnim ustanovama, preventivno deluje na smanjenje diskriminacije i drugih problema romske populacije.

Rad koordinatora za romska pitanja sprovodi se u skladu sa potrebama romske zajednice i doprinosi socijalno-ekonomskoj integraciji Roma i Romkinja, stvaranju uslova za njihovu socijalnu uključenost, smanjenje siromaštva i stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava lica romske nacionalnosti.

Koordinator za romska pitanja – Višnja Jovanović.


Pogledaj: Šušnica obišao škole u Obrovcu i Tovariševu povodom Dečije nedelje (VIDEO)

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here