Pravi se Plan detaljne regulacije za transfer stanicu

Protekle nedelje na sednici Opštinskog veća doneto nekoliko važnih tačaka za građane opštine Bačka Palanka

708

Na redovnoj sednici Opštinskog veća, održanoj u četvrtak (18.02.), doneto je nekoliko odluka važnih za građane naše opštine.


Između ostalog, utvrđen je predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela južne radne zone – transfer stanica u Bačkoj Palanci, što je preduslov da se ona izgradi, a time će se rešiti pitanje deponija smeća u našoj opštini.

– To je dobra odluka, kaže predsednik Opštine Branislav Šušnica i dodaje: – To je usko povezano sa regionalnom deponijom koja će se nalaziti u Novom Sadu, a Bačka Palanka će dobiti transfer stanicu i na neki način ćemo se rešiti gradske deponije prema Novom Sadu. Odlaganje smeća će se raditi na neki sasvim drugačiji način nego što se radi danas.

Razmatran je i izveštaj Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za prošlu godinu. U izveštaju se navodi da je prema Interresornoj komisiji prošle godine podnet 181 zahtev.

– Nije bilo podnetih zahteva za odrasle, a 23 zahteva su okončan predlogom individualnog plana podrške, rekla je Vera Žarković, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti.

– U ovom izveštaju su dati podaci o uzrastu dece, dominantnim teškoćama koje zahtevaju dodatnu podršku, uključenosti u sistem obrazovanja, predložene podrške i praćenje njihovih realizacija. Takođe, tu se nalazi i broj lica kojima je Komisija pružila informacije i uputila ih na nadležne ustanove. U toku prošle godine Komisija se susrela sa teškom situacijom gde je usled pandemije virusa Covid 19 mogla da izvrši posmatranje samo 20 dece u prirodnom okruženju.

Komisija je organizovala i stručna predavanja u školama, kao i sprovodila savetodavni rad sa roditeljima dece kojima je neophodna dodatna podrška.

Opštinsko veće je dalo saglasnost na još jedan Pravilnik Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“. Radi se i o Pravilniku o vodosnabdevanju i tehničkim uslovima za priključenje na sistem javnog vodovoda, a prethodni Pravilnik je donet još 2007. godine.

– Novi Pravilnik je usaglašen sa Odlukom o komunalnim delatnostima, rekao je direktor JKP „Komunalprojekt“ Boško Mijatović. – Ovim Pravilnikom se uređuju se međusobna prava i obaveze između JKP „Komunalprojekt“ i korisnika usluga u vodosnabdevanju. U Pravilniku je precizirano šta su stalni, a šta privremeni vodovodni priključci. Takođe je precizirano da se za jednu parcelu odobrava jedan priključak, osim u izuzetnim situacijama. Pravilnik definiše veličinu i položaj vodovodnih šahtova, jer smo do sada imali mnogo problema sa neuslovnim i neadekvatnim šahtovima. Javne česme i fontane se takođe nalaze u ovom Pravilniku, one moraju da imaju svoje vodomere, a troškove utroška vode snosi Opština.

– Određena su pravila i uslovi za priključak za stambene zgrade, kao i ugrađivanje brojila za daljinsko očitavanje. Do sada smo to uradili u Čelarevu, a sada su u planu stambene zgrade u opštini. Nadamo se da ćemo za 2-3 godine pokriti celu opštinu. Definisane su prijave kvara i popravke na vodovodnoj mreži i ti troškovi idu na teret našeg preduzeća.

Članovi Opštinskog veća su usvojili predlog Odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je obrazložio član Opštinskog veća zadužen za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Miroslav Vučković.

Utvrđen je i predlog o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose Opštine Bačka Palanka, a potvrđeno je članstvo naše Opštine u Stalnoj konferenciji gradova i opština.

 

Predsednik Opštine se osvrnuo i na vakcinaciju u Bačkoj Palanci koja se, prema njegovom mišljenju, sprovodi na zadovoljavajući način. Do četvrtka, 18. februara je u Bačkoj Palanci vakcinisano 2.390 žitelja, a revakcinisano je 1.552 građana naše opštine. Šušnica je još jednom apelovao da se prijave za vakcinaciju vrše eletronskim putem preko e portala, a oni koji to ne mogu da urade mogu da se jave u opštinski Kol centar koji će im pomoći.


Pogledaj: Sprovedene javne rasprave za Planove generalne regulacije Gajdobre i Bačke Palanke

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here