Предлагање кандидата за доделу Октобарске награде

Позив за предлагање кандидата за доделу Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2022. годину

369

Октобарска награда општине Бачка Паланка додељује се као посебно признање за изузетна научна и истраживачка достигнућа и постигнуте резултате у раду у области привреде, друштвених и других делатности, а која су од изузетног значаја за развој и унапређење Општине Бачка Паланка.

Октобарска награда додељује се поводом 20. октобра – Дана ослобођења Општине Бачка Паланка. Октобарска награда се додељује појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима грађана, друштвеним организацијама и другим облицима организовања за остварења и постигнуте резултате у току једне или више година. Истом добитнику награда се може доделити само једанпут у току десет година.

Октобарска награда се може доделити у области привреде:

  • предузећима и свим другим организацијама чије је седиште на територији Општине Бачка Паланка, која се нарочито истичу у остваривању изузетних пословних резултата, развијању друштвено-економских односа на тржишним принципима и расподели на бази резултата рада, односно остварују резултате рада изнад просечних у оквиру своје гране делатности у општини па и ширем региону, за освајање нових производа и услуга, за техничка унапређења, новаторство и рационализације, за добро организован и успешно изведен рад приликом ванредних догађаја (земљотрес, поплаве, временске непогоде, велики пожари и сл.) на спашавању људских живота, великих материјалних штета и брзом и ефикасном отклањању штетних последица;
  • појединцу или групи аутора који својим радом, проналасцима, новаторством иновацијама и патентима дају значајан допринос повећању продуктивности, економичности пословања и организацији рада;
  • радним људима и радницима који средствима рада у личној својини обављају пољопривредну, занатску или неку другу делатност и остварују значајне резултате, с тим да су ти резултати изнад просечних, односно ефекти изнад уобичајених.

Октобарска награда се може доделити у области друштвених и других јавних делатности:

  • предузећима, организацијама, установама и другим облицим организовања грађана чије је седиште на територији Општине Бачка Паланка, који су својим радом изузетно утицали на развој и напредак науке, образовања, културе, физичке и техничке културе, информисања итд., те тиме постигли значајне резултате на плану подизања општег образовног и културног нивоа становништва и афирмацији равноправности иступања и заједништва народа и народности на територији општине Бачка Паланка;
  • појединцима и установама, организацијама, предузећима и другим облицима удружења грађана у области здравствене и социјалне заштите, екологије, који се изузетно истичу у спровођењу превентивне и социјалне заштите становништва, лечењу, збрињавању старих и немоћних лица, збрињавању избеглих и прогнаних лица и уопште који својим радом у свим областима дају посебан допринос, развоју, унапређењу и хуманизацији међуљудских односа и посебно заштити животне средине;
  • појединцима и спортским организацијама чија активност даје најбоље резултате на ширењу масовностифизичке културе уопште кроз постизање врхунских резултата на врхунским такмичењима (републички, регионални, европски и светски ниво), а нарочито за развој и правилно усмеравање способности деце и омладине;
  • појединцима, удружењима грађана, предузећима или било ком другом облику организовања за изузетне подухвате, који су својим чињењем унапредили или изградили ову средину – општину Бачка Паланка, тј. учинили неко посебно друштвено корисно дело и да су у посматраном периоду добијали за свој рад и самопрегор и друга друштвена и јавна признања (похвале, награде, одликовања и слично).

Одлуку o додели октобарске награде доноси Скупштина општине Бачка Паланка на предлог Одбора за награде и признања (у даљем тексту: Одбор).

Предлози за доделу Октобарске награде подносе се Одбору најкасније до 31. августа 2022. године.

Изузетно, предлози се могу поднети и после овог рока само за изузетне резултате, достигнућа и остваривања која су остварена по истеку овог рока.

Предлоге за доделу Октобарске награде Комисији могу да поднесу: грађани, групе грађана, предузећа, установе, политичке и друге друштвене организације, удружења и други облици организовања грађана, државни и органи локалне самоуправе.

Предлози за доделу Октобарске награде достављају се писмено и морају бити образложени. Образложење садржи: кратке податке о подносиоцу предлога, податке о кандидату за доделу Октобарске награде, разлоге због којих се предлаже и друге податке битне за одлучивање о предлогу.

Неблаговремене и необразложене предлоге Одбор неће разматрати.

Одбор
за награде и признања
Скупштине општине Бачка Паланка

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here