Prosečna plata u opštini Bačka Palanka 55.860, a realna?

Podaci Republičkog zavoda za statistiku

1397

Prosečna zarada u Srbiji obračunata za avgust 2021. godine iznosila je 89.202 dinara (bruto), dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64.639 dinara.


U opštini Bačka Palanka bruto zarada obračunata za avgust tekuće godine iznosila je 77.078 dinara, tj. neto 55.860 dinara.

U opštini Bački Petrovac plate zarada sa porezima i doprinosima za mesec avgust je bila 73.230 dinara, što iznosi 53.065 bez poreza i doprinosa.

Kada je u pitanju opština Bač, njihova mesečna plata u avgustu 2021. bila je 48.692 dinara neto, dok je sa porezima i doprinosima iznosila 67.163, stoji u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku.

U Vojvodini u avgustu najviše su zarađivali Novosađani sa 73.098 neto plate, tj. 100.884 bruto.

Medijalna neto zarada za avgust 2021. godine iznosila je 49.933 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Statistika ne obuhvata naknade po osnovu ugovora o delu i sve naknade za koje se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here