Расписан конкурс за спровођење јавних радова у општини Бачка Паланка

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено незапослених лица

665
Фото: Национална служба за запошљавање

БАЧКА ПАЛАНКА – Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Општином Бачка Паланка, расписује Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години.


Јавни радови се могу спроводити у области одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, чување и заштита шума, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и на јавним дечијим игралиштима и други послови)

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу,на месечном нивоу уз пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу.Утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у износу до 14.452,21 динара, обрачунатих у складу са законом и обухвата трошкове доласка и одласка са рада.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада надлежној организационој јединици Националне службе – Служба Бачка Паланка, која треба да садржи опис активности јавног рада и број лица која се ангажују. Максимална дужина трајања јавних радова је три месеца.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено незапослених лица који су активни тражиоци запослења са територије општине Бачка Паланка и који су се изјаснили да желе да буду укључени у меру јавних радова, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац-извођач јавног рада.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе тј. од 8. марта 2022. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 8 дана од дана објављивања.

Више информација о условима и начину пријаве погледајте ОВДЕ.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here