Saradnja Opštine Bačka i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

207
Foto: Opština Bačka Palanka

U utorak, 23. februara Opštinu Bačka Palanka posetio je Aleksandar Simurdić, direktor Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine sa saradnicima.


Tema sastanka sa predsednikom opštine Bačka Palanka, Branislavom Šušnicom, bila je buduća saradnja ove dve institucije.

Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine će tokom meseca marta započeti mapiranje stanja i potencijala lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, a koje za cilj ima planski doprinos boljem korišćenju lokalnih kapaciteta za apsorpciju sredstava iz EU fondova.

Programom rada Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine za 2021. godinu, predviđena je realizacija Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ za VIII i IX generaciju polaznika, a koji je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave.

Program obuhvata tri modula usmerena ka javnim nabavkama, upravljačkoj odgovornosti i razvoju kapaciteta za pristupanje EU izvorima finansiranja, fokusiran je na praktičnu upotrebu znanja u svakodnevnom radu, saradnju među jedinicama lokalne samouprave i pokrajinskih institucija i vođen osnovnim principima regionalne politike Evropske unije: kofinansiranje, koncentracija, dugoročno planiranje i partnerstva.

Tokom održanog sastanka, dogovorena je saradnja Fonda „Evropski poslovi“ i lokalne samuprave Bačka Palanka, koja će se zasnivati na principima međusobnog poverenja, uvažavanja i doprinosa.

Predstavnici lokalne samouprave Bačka Palanka će se aktivno uključiti u realizaciju gore pomenutih aktivnosti


Pogledaj: Planovi generalne regulacije usklađeni sa zahtevima privrede

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here