U Bačkoj Palanci će se graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

1524
Foto: Nikola Šegan

Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Palanci ima za cilj stvaranje uslova za izgradnju prečistača otpadnih voda, kao komunalnog objekta od izuzetne važnosti za celo naselje i njegovu životnu sredinu.


Na inicijativu Opštine Bačka Palanka, koja je investitor, plan je uradilo JP Standrad iz ovog grada.

Urbanističkim projektom obuhvaćene su dve katastarske parcele broj 4286/8 i 4286/16 K.O Bačka Palanka-grad u Bačkoj Palanci u bloku 101b, i njime je obuhvaćena ukupna površina od 01ha 14a i 11m². Obe parcele se nalaze u javnoj svojini, vlasnik Opština Bačka Palanka.

Lokacija za izgradnju PPOV se nalazi u jugizapadnom delu južne radne zone u bloku 101b neposrednoj blizini postojećeg prečistača koji nije u funkciji. Severno od lokacije se nalaze objekti uprave carine, a istočno su obradive površine (deo radne zone koji nije izgrađen).

 

Na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u čijem sastavu se nalazi 23 objekta. Na parceli su takođe planirani: interna saobraćajnica – protivpožarana, parking prostor za putnička vozila i pešačke površine i plato za odlaganje otpada.

Foto: Print screen / Urbanistički projekat / JP Standard

Pre upuštanja otpadnih voda u recipijent, predviđa se njihovo prečišćavanje na centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Kapacitet PPOV-a mora biti usklađen sa demografskim rastom i planiranim povećanjem industrijskih kapaciteta. Prikupljena otpadna voda se ispušta u Dunav, a postojeći primarni prečistač otpadnih voda nije u funkciji.

U okviru kompleksa prečistača dozvoljena je izgradnja administrativne zgrade za boravak zaposlenih, spratnosti do P+2, što će biti definisano odgovarajućim urbanističkim projektom.

U okviru kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda planirana je izgradnja interne saobraćajnice koju čine dve kolovozne trake za kontinualnu vožnju, svaka širine 3,0 m. Organizovana je za dvosmeran saobraćaj.

Oko objekata u centralnoj zoni kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i oko administrativne zgrade planirana je izgradnja pešačkih površina.

Planirano je da se interna saobraćajnica priključi na postojeću sabirnu ulicu – Ulica industrijska zona.


Pogledaj: ANKETA: Vakcina – DA ili NE? (VIDEO)


Ispred objekta administrativne zgrade planirana je izgradnja parking prostora za putnička vozila. Predviđa se formiranje šest parking mesta. Primenjena je upravna šema parkiranja.

Planirano je formiranje slobodnih travnatih površina sa dekorativnim šibljem, visokim i niskim rastinjem (lišćarima i četinarima).

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here