U DZ „Dr Mladen Stojanović“ stiglo 3700 doza vakcina protiv gripa

Vakcinacija protiv sezonskog gripa

406

U Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Bačka Palanka, stigla je opredeljena količina vakcine protiv gripa, ukupno 3700 doza. One su distribuirane na sve vakcinalne punktove.


Vakcina Influvac Tetra (četvorovalentna), je indikovana za imunizaciju osoba u posebnom riziku starijih od tri godine.

Primenjuje se u jednoj dozi, izuzev kod dece uzrasta 3 do 9 godina, koja prethodno nisu vakcinisana sezonskom vakcinom protiv gripa, kod kojih se primenjuju dve doze od 0,5ml u razmaku od najmanje 4 nedelje. Za decu uzrasta 6 meseci do tri godine, vakcina će biti distribuirana u novembru.

Aktivna imunizacija protiv gripa lica u posebnom riziku od teške kliničke slike i komplikacija se sprovodi kod:

1. trudnica;
2. lica starijih od šest meseci života sa:
– hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (sem hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, lica sa malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status, imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.), izvršenom presađivanjem tkiva i organa/pripreme za presađivanje i drugo;
3. lica starijih od 65 godina;
4. članova porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.

 

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi:

– kod zdravstvenih radnika, lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama.

Najčešće kontraindikacije za primenu ove vakcine su: preosetljivost na jaja ovalbumin, kokošije proteine), formaldehid, cetiltrimetilamonijum bromid, polisorbat 80 ili gentamicin (antibiotik).

Najčešće prijavljene postvakcinalne reakcije su bol na mestu primene, bolovi u mišićima, zamor, glavobolja. Ove reakcije uobičajeno nestaju nestaju za dva do tri dana bez terapije.


Pogledaj: Nagla promena vremena opasna po zdravlje

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here