У каквом је стању депонија у Бачкој Паланци?

"На депонији не постоје никакве мере заштите и спречавања загађења животне средине како у домену процедних вода, тако и у домену депонијског гаса. Једини облик уређења депоније представља разастирање отпада како би се локација боље и дуже могла користити", пише у Локалном плану управљања отпадом за општину Бачка Паланка.

828

БАЧКА ПАЛАНКА – Локални план управљања отпадом за општину Бачка Паланка за период 2022- 2031. године од 26. јула ове године биће на јавној расправи. Општина Бачка Паланка расписала је Јавни позив за учешће у јавној расправи која ће трајати до 16. августа 2022. 


Нацрт Локалног акционог плана налази се на званичном сајту општине Бачка Паланка, а документ се састоји од података о тренутном стању и стратегијом за управљање отпадом до 2031. године.

Израда локалног плана управљања отпадом за општину Бачка Паланка урађена је уз техничку помоћ пројекта ГИЗ – Јачање локалне самоуправе, који у циљу развоја комуналног сектора пружа подршку изради локалних планова. На основу члана 14. Закона о управљању отпадом локални план се доноси за период од 10 година, а поново се разматра сваких пет година, и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година.

У складу са Програмом управљања отпадом, општина Бачка Паланка је сагласна да је потребно да буде део Регионалног центра за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас. Такође, до успостављања Региона и изградње Регионалне депоније, према стратегији развоја општине и просторном плану планира се коришћење постојеће главне депоније.

Послове сакупљања и одлагања отпада на територији општине Бачка Паланка обавља ЈКП „Комуналпројект“. У Локалном плану наводи се да су у сектору за управљање отпадом запослена 2 радника који чине руководећи кадар, док је 31 радник запослен по квалификацијама. На сакупљању и транспорту отпада запослено је 19 радника, на сепарацији 3, на одржавању депоније 5 и на општим пословима 4 радника.

У општини Бачка Паланка сав отпад, осим опасног и индустријског отпада, који се сакупи на територији општине транспортује се и одлаже на главну депонију.

Главна депонија у Бачкој Паланци се налази на удаљености од 2,08 км источно од првих кућа у насељу. Депонија се простире на површини од 4,89 ха, приближно је правоугаоног облика, а процењена висина отпада на локацији износи 2,5 м. Отпад се делимично прекрива инертним материјалом.

Како се наводи у Локалном плану прекривање отпада инертним материјалом је условљено финансијским средствима, и врши се једном годишње. Прекривање инертним материјалом подразумева насипање песковитом земљом, а затим земљом II категорије. Услед недостатка дневног прекривање инертним материјалом, ветар и птице без потешкоћа разносе отпад са депоније. Депонија се налази на удаљености од 490 м од реке Дунав. На депонији не постоји контрола одлагања отпада, те се на локацији може наћи и отпад животињског порекла. Отпад се повремено разгрће и сабија помоћу улта који се налази у механизацији депоније. На депонији не постоје никакве мере заштите и спречавања загађења животне средине како у домену процедних вода, тако и у домену депонијског гаса.

Једини облик уређења депоније представља разастирање отпада како би се локација боље и дуже могла користити.

За главну депонију у општини Бачка Паланка неопходно је урадити план санације и затварања дела депоније, односно урадити ревизију већ постојећег пројекта, како би се смањили негативни утицаји на животну средину, пише у документу.

Поред главне депоније на територији општине налази се већи број дивљих депонија које су лоциране на територији целе општине. Тренутно се уклањање дивљих депоније не врши услед недовољно финансијских средстава и чињенице да ће се на истим местим наставити са одлагањем отпада у наредном периоду.

Тржиште секундарних сировина на територији општине Бачка Паланка је делимично развијено. Постоји делимично раздвајање отпада на месту настанка, од чега се већи део издвоји на депонији (папир, гвожђе и пластика) док се једино ПЕТ амбалажа сакупља одвојено, тј. постоји њено издвајање на месту настанка и постоје контејнери за њено одвајање на целој територији општине Бачка Паланка. У општини Бачка Паланка је распоређено око 200 жичаних контејнера за ову врсту отпада. Економски и други подстицајни механизми за коришћење материјала из отпада не постоје.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here