У прошлој години 178 евидентираних случајева насиља у породици

У општини Бачка Паланка

314
Foto: Ilustracija/Pixabay

БАЧКА ПАЛАНКА – Током 2021. године Центар за социјални рад општине Бачка Паланка има евиндентирано 178 обраћања због насиља у породици, наводи се у годишњем извештају ове установе.


Од овог укупног броја, 64 су поновљена обраћања. Жртве насиља су у највећем броју жене – 121, пише у извештају. Према старосним групама, као директне жртве насиља, забележено је 24 деце, 35 младих, 110 одраслих лица и 9 старијих суграђана.

Доминантна врста насиља је психичко насиље (116 случајева), затим физичко (30 случајева), економско (7 случајева) и сексуално насиље (1 случај), остало су комбиновани догађаји.

Центар за социјални рад наводи да су у случајевима насиља најчешће обавештени од стране полиције (169), у пет случајева насиље је пријављено од стране здравствених радника ДЗ „Др Младен Стојановић“, у 3 случаја чланови породице жртве и у једном случају насиље је пријавило лице које је ван породице жртве.

У сваком од пријављеним случајева ЦСР је извршио процену и обавестио Полицијску станицу и Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци. Поступци које је је Центар за социјални рад предузео у току 2021. године су следеће: саветодави рад у свим случајевима, материјална помоћ је пружена у односу на 154 жртве насиља и 37 жртава је упућено у друге установе ради пружања помоћи и подршке.

Починиоци насиља су у највећем броју брачни или ванбрачни партнер (116), други члан породице (23), бивши брачни или ванбрачни партнери (16), син/ћерка (12), брат/сестра (8), родитељ (2), партнер једног од родитеља (1), наведено је у годишњем извештају.

У току 2021. године надлежни полицијски службеници Полицијске станице у Бачкој Паланци су изрекли 81 хитну меру у трајању од 48 сати – привремено удаљавање насилника из стана, а ову меру је Основни суд у Бачкој Паланци продужио на 30 дана у 59 случајева, док су полицијски службеници изрекли 170 хитних мера у трајању од 48 сати – привремена забрана починиоцу насиља да прилази и контактира жрвту насиља у породици.

Услугу ургентног смештаја у Сигурној кући у Новом Саду, Центра за социјални рад Бачка Паланка протекле 2021. није користио.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here