Usvojen Pravilnik o upravljanju pijacama

Sednica Opštinskog veća

841

Na predlog JKP „Komunalprojekt“, Opštinsko veće je u sredu dalo saglasnost na Pravilnik o upravljanju pijacama na području naše opštine kojim se utvrđuje način komunalnog opremanja, održavanja objekata na pijacama (poslovnog prostora uključujući kioske i tezge na otvorenom prostoru), kao i davanje u zakup tezgi i kioska na pijacama i korišćenje pijačnog prostora.


Pravilnikom su određene i dužnosti službenog osoblja i druga pitanja od značaja za normalan rad. Sve ovo je usvojeno u cilju što boljih uslova za zadovoljavanje potreba građana za proizvodima i robi koje se prodaju na Mešovitoj pijaci u Bačkoj Palanci i drugim pijacama u našoj opštini.

Prodajna mesta na pijacama služe isključivo za prodaju dozvoljene robe i u druge svrhe se ne mogu koristiti bez saglasnosti Nadzornog odbora JKP „Komunalprojekt“. Dodela tezgi i kioska se, kao i do sada, vrši putem javne licitacije prikupljanjem zatvorenih ponuda. Kiosci i tezge se ne mogu dati u zakup trećim licima bez posebne odluke Nadzornog odbora komunalnog preduzeća.

Korisnici kioska su svakog meseca dužni da plaćaju naknadu po kvadratnom metru kioska na osnovu fakture za troškove održavanja i uređenja pijačnog prostora, a korisnici tezgi plaćaće dnevnu pijačarinu prema vrsti tezge. Visinu naknade i cenovnik donosi Nadzorni odbor JKP „Komunalprojekt“, a za održavanje čistoće i reda na pijaci zaduženo je komunalno preduzeće.

 

Pred članovima Opštinskog veća se našao i izveštaj o radu Socijalno-ekonomskog saveta Opštine u periodu od 1. januara do 1. oktobra ove godine prema kojem je jedna od najbitnijih aktivnosti bilo učešće Saveta na pokrajinskom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava usmerenih za delovanje i razvoj lokalnih socijalno-ekonomskih saveta.

Bačkopalanački Socijalno-ekonomski savet je tom prilikom dobio pola miliona dinara i to su jedina sredstva kojima Savet raspolaže u ovoj godini. Ta sredstva su utrošena za naknadu za obavljanje stručno-tehničkih poslova do imenovanja sekretara Saveta Milutina Marčete, kao i za režijske troškove (struja, telefon, komunalne usluge).

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta Opštine su Aleksandar Borković kao predsedavajući i ovlašćeno lice (predstavnik lokalne samouprave), Dragan Tankosić predstavnik sindikata i Milenko Damjanić predstavnik poslodavaca.

Doneto je i Rešenje o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom na katastarskoj parceli 6938 k.o. Bačka Palanka – grad. Površina parcele je 3 ara i 67 kvadratnih metara i to je javna površina Opštine Bačka Palanka koja se otuđuje u korist Nikole Cvetkovića iz Bačke Palanke uz naknadu od 319.290 dinara.

U Komisiji za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bačka Palanka se menja dosadašnji predsednik Komisije Pero Mijanović zbog razrešenja dužnosti pomoćnika predsednika Opštine za oblast ekonomskog razvoja i urbanizma. Umesto Mijanovića novi predsednik Komisije za koordinaciju inspekcijskog  nadzora je Radoslav Popin, službenik u Odeljenju za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave.

Izmenjeno je i rešenje o obrazovanju Saveta za javnu bezbednost Opštine Bačka Palanka gde je umesto Olgice Pališaški kao predstavnika Pravobranilaštva Opštine, za člana postavljena Maja Rakita.


Pogledaj: Opštinska uprava od sutra radi u dve smene

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here