Већи део Бачке Паланке без струје у четвртак (19.05.)

Радови

2983

БАЧКА ПАЛАНКА – Због планираних радова у електричној мрежи, без струје ће у четвртак (19.05.), остати већи део Бачке Паланке.


  1. Бачка Паланка у времену од 9 до 13 часова

Улице: Дунавска обала непарни бројеви од 175 до 223, стамбена зграда Веселина
Маслеше број 49, бивша штампарија „Бранко Бајић“, Веселина Маслеше од Дунавске обале до Орахове, цела Орахова улица, Жарка Зрењанина од почетка до Југословенске армије, спортско рекреациони центар „Тиквара“, Веселина Маслеше од кућног броја 23 до 49, Иве Лоле Рибара од Југ Богдана до Шафарикове, Југословенске армије од броја 19 па до угла са улицом Жарка Зрењанина, стамбене зграде у улици Југословенске армије бројеви 27, 42, 53 и улица Краља Петра првог број 26, Жарка Зрењанина од Бранка Радичевића до Димитрија Туцовића као и стамбене зграде у улици Жарка Зрењанина бројеви 54 и 70.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here