Инфлација шест одсто за годину дана

Финансијски сектор

68
Foto: Pixabay

Краткорочна очекивања представника финансијског сектора у погледу инфлације за годину дана унапред, према резултатима анкета агенција Ипсос и Блумберг, наставила су да се крећу око нивоа од шест одсто.


Према резултатима анкете агенције Ипсос, краткорочна инфлациона очекивања представника финансијског сектора у јуну бележе незнатан пад у односу на мај и износе 5,9 одсто, објавила је Народна банка Србије.

На сличном нивоу су се кретала и инфлациона очекивања представника финансијског сектора према резултатима анкете агенције Блумберг из јула, која износе 6,0 одсто.

У условима растуће неизвесности и раста текуће инфлације, очекивања представника привреде у погледу инфлације за годину дана унапред забележила су у јуну благо повећање у односу на мај и нашла се на нивоу од 7,0 одсто.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања и иста као у претходној анкети. Представници финансијског сектора очекују инфлацију за две године унапред на нивоу од 4,0 одсто, за три године унапред на нивоу од 3,5 одсто, док средњорочна инфлациона очекивања привредника износе 5,0 одсто за две године унапред и 4,0 одсто за три године унапред.

Резултати анкете који се односе на очекивања за две и три године унапред могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују ублажавање инфлаторних притисака са стабилизацијом кретања на међународним робним тржиштима.

Усидреност средњорочних инфлационих очекивања, у чијој се основи налази стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here