Majkama priznavanje posebnog staža tek od 2032. godine

850

Primena odredbe Zakona o PIO kojim je predviđeno da se majkama sa jednim, dvoje ili troje dece prizna poseban staž za konačan obračun visine penzije, odložena je do 2032. godine.

U PIO fondu za „Novosti“ navode da prema Zakonu, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, predviđeno je utvrđivanje posebnog staža u trajanju od šest meseci osiguranicama – ženama koje su rodile jedno dete, odnosno godinu dana onima koje su rodile dvoje dece, ali da je primena ove odrebe odložena do početka 2032. godine. Majke sa troje dece će imati poseban staž od dve godine.
„Tek tada će one moći da podnose zahteve za utvrđivanje posebnog staža, bez obzira na to kada su deca rođena„, navode u PIO.
Ova vrsta staža se ne uzima u obzir pri utvrđivanju da li osiguranica ispunjava uslove za penziju, ali je važna pri određivanju visine penzionog čeka. U toj proceduri se poseban staž sabira sa stažom osiguranja i čini ukupan, penzijski staž koji je deo jednačine kojom se računa visina penzije.

To znači da su pri određivanju penzije oba staža izjednačena u obračunu i jednako utiču na krajnji iznos. Primera radi, ukoliko se osiguraniku na osnovu 20 godina staža na poslu utvrdi penzija u visini od 30.000 dinara, poseban staž u trajanju od dve godine bi tu penziju povećao za oko 10 odsto, pa bi ona iznosila 33.000 dinara. Žena koja ima dvoje dece na isti staž, dobila bi povećanje od pet odsto, odnosno 31.500 dinara„, navode u PIO.

Prema istoj računici, majke sa troje dece će imati povećanje od 10 odsto, pa će primati 33.000 dinara. Kada za 15 godina počne primena zakona, majke će za utvrđivanje posebnog staža morati da dostave izvode iz matične knjige rođenih za svu decu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here