SSSS: Žene u Srbiji na istom radnom mestu imaju manje plate od muških kolega

Sekcija žena je ukazala da svi imaju pravo na jednaku platu za rad jednake vrednosti

117
Фото: Републички завод за статистику

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) ukazala je na to da u Srbiji i EU i dalje postoje značajne razlike u nivou plata između žena i muškaraca, te da je taj problem još više produbljen tokom krize sa pandemijom koronavirusa.


Sekcija žena je, uoči Međunarodnog dana žena 8. marta, pozvala srpsko i sva druga socijalno odgovorna društva da obezbede, osiguraju i podstiču jednakost tretmana i mogućnosti žena i muškaraca u svim oblastima, uključujući i učešće na tržištu rada, uslove rada, zapošljavanja i napredovanja u karijeri.

Sekcija je ukazala i da svi imaju pravo na jednaku platu za rad jednake vrednosti, što je priznato i Konvencijom o jednakim primanjima Međunarodne organizacije rada.

U saopštenju SSSS-a se navodi da su profesionalna, sektorska i vertikalna segregacija i potcenjivanje rada kojim se pretežno bave žene, strukturna pitanja koja značajno doprinose veličini razlika u platama među polovima.

Oni su ukazali da se podcenjivanje rada, kojim se pretežno bave žene, može rešiti samo ako se primenjuju sistemi za ocenu posla bez rodne pristrasnosti i zasnovani na objektivnim kriterijima, koji omogućavaju upoređivanje rada između sektora u kojima dominiraju žene i muškarci.

Nedostatak jasne procene da li je rad jednake vrednosti, ključno utiče na sposobnost žrtava platne diskriminacije da preduzmu uspešne pravne akcije protiv poslodavaca, poručeno je iz Sekcije.

Takođe je ukazano da mere transparentnosti plaćanja, poput prava na traženje informacija o plati, obaveze izveštavanja o platama i revizije plata, povećavaju šanse za uspeh u pojedinačnom pravnom postupku protiv diskriminacije u platama.

Zbog svega ovoga, kako su zaključile predstavnice Sekcije žena, neophodno je doneti zakone koji će ojačati sprovođenje principa jednake plate za radnice i radnike za jednak rad ili rad jednake vrednosti.

Pogledaj: Mali: Novac će dobiti i nezaposleni u Srbiji

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here