U javnim državnim preduzećima prosečna plata 82.013 dinara

78.320 dinara prosečno zaradili zaposleni u administraciji na nivou autonomne pokrajine

486

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku zaposleni u Srbiji su, u proseku, u maju zaradili 65.025 dinara.


Toliko je iznosila prosečna plata, koja predstavlja sliku svih isplaćenih zarada u toku jednog meseca i izračunava se na osnovu iznosa obračunatih zarada i broja zaposlenih. Taj prosečni iznos znači da se primanja zaposlenih jako razlikuju, odnosno da je za neke on samo deo mesečne zarade, a za mnoge zaposlene iznos za koji moraju da rade i dva meseca.

Na visinu plate utiče mnogo faktora, a kada se pogledaju statistički pokazatelji ne čudi što mnogi žele da im radno mesto bude u javnom sektoru. Razlog je vrlo jednostavan – zarade su više nego u drugim oblastima. To je jasno vidljivo i u maju jer su prosečne zarade zaposlenih u javnom sektoru bile 73.277 dinara, pa računica kaže da je koverta u javnom sektoru deblja za 8.252 dinara.

Zarade gotovo svih zaposlenih u javnom sektoru u maju su bile više od prosečne. Izuzetak su zaposleni u administraciji na nivou lokalne samouprave, gde je majska plata, u proseku, bila 60.026 dinara i u lokalnim javnim preduzećima, gde je majski prosek bio 62.783 dinara Najviše prosečne zarade isplaćene su u javnim državnim preduzećima – 82.013 dinara, a potom u administraciji na nivou države 80.324 dinara. Zaposleni u administarciji na nivou autonomne pokrajine u maju su u proseku zaradili 78.320 dinara. Oni koji rade u zdravstvu i oblasti socijalnog rada u maju su, u proseku, zaradili 75.897 dinara, a u obrazovanju i kulturi 66.105 dinara.

Kada se posmatra prosečna neto zarada u 19 delatnosti za koje RZS objavljuje podatke, u sedam je zarada bila viša od republičkog proseka, a u 12 manja. Između najviše i najniže prosečne zarade po delatnostima u martu jaz je ogroman i iznosi čak 91.594 dinara, a kada se prosečne zarade u posmatraju kroz prizmu medijalne, koja je u maju bila 49.869 dinara, u dve delatnosti zarada je bila niža od tog iznosa.

Manje od 40.000 dinara

Zaposleni u nekoliko oblasti u maju su zaradili manje od 40.000 dinara. Najmanje novca bilo je u koverti zaposlenih u oblasti pripreme i posluživanja hrane i pića – 36.107 dinara. Slede zarade zaposlenih u oblasti ostale lične uslužne delatnosti – 36.793 dinara, te turističke agencije, tur-operateri i rezervacije – 37.799 dinara. U oblasti prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja majska prosečna plata bila je 38.072 dinara, a u oblasti popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu 39.278 dinara.

Prosečna zarada u maju je u tri delatnosti preskočila iznos od 100.000 dinara. Najviše su, u proseku, zaradili zaposleni u delatnosti informisanja i komunikacije – 130.363 dinara, a potom u finansijskim delatnostima i delatnosti osiguranja – 114.410 dinara. U delatnosti rudarstva majske prosečne zarade bile su 102.457 dinara.

 

Najmanje majske prosečne neto zarade isplaćene su u delatnosti usluge smeštaja i ishrane – 38.769 dinara, a ta delatnost jedina je u kojoj su one bile ispod 40.000 dinara. Manje od 50.000 dinara zaradili su još samo zaposleni u ostalim uslužnim delatnostima – 47.888 dinara.

Prosečna zarada viša od 100.000 dinara u maju je isplaćena u 13 oblasti. Najviša su, u proseku, zaradili zaposleni u računskom programiranju, konsultantskim i s tim povezanim delatnostima – 168.994 dinara, a slede oni koji rade u eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa – 144.668 dinara.

Zaposleni u vazdušnom saobaćaju u maju su zaradili 141.589 dinara, a u oblasti naučno istraživanje i razvoj – 135.318 dinara. Oni koji rade u oblasti finansijske usluge, osim osiguranja i penzionih fondova u maju su, u proseku, zaradili 130.471 dinara, proizvodnji koksa i derivata nafte – 124.481, uslužnim delatnostima u rudarstvu i geološkim istraživanjima – 120.310 dinara, a u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 120.874 dinara.

 

U oblasti ekspoatacija rude metala majske prosečne zarade bile su 112.549 dinara, oblasti upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi s upravljanjem – 107.900 dinara, a u proiz vodnji duvanskih proizvoda 106.743 dinara. U oblasti osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja zaposleni su u maju zaradili 104.276 dinara, a u oblasti kinematografska, telvizijska i muzička produkcija, snimanje muzičkih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa 104.059 dinara.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here