U Bačkoj Palanci 15 stambenih zgrada ima svoje upravnike

Rok za izbor upravnika je do kraja godine.

1779

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 31.12.2016, stambene zajednice svi građani će morati da prijave u Registar stambenih zajednica pri Republičkog geodetskom zavodu, i pritom imenuju upravnika zgrada do kraja ove godine.


BAČKA PALANKA: Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Nakon toga, neophodno je izabrati upravnika. Da bi bio izglasan potrebna mu je većina glasova prisutnih članova (50 odsto + 1 glas od ukupnog broja prisutnih vlasnika).

Branimir Kuzmančev

„Rok za izbor upravnika je do kraja godine. Međutim, to ne znači da građani i posle tog roka neće redovno moći da prijave upravnika i da im se automatski dodeljuje prinudni upravnik. Ono što može da se desi jeste da u neku stambenu zgradu, po bilo kom osnovu, dođe komunalna inspekcija i ako nema upravnika, stanari će dobiti rok od 15 dana da ga izglasaju. Prinudni upravnik, sa spiska upravnika koji imamo u Opštini se dodeljuje ako i nakon tog roka, stanari ne izglasaju ko će biti zadužen za upravljanje stambenom zgradom“, rekao je za BaP vesti registrator stambenih zajednica u Opštini Bačka Palanka Branimir Kuzmančev.

Sve stambene zajednice koje su i pre donošenja ovog zakona bile registrovane, moraće da se preregistruju. Takvih je u Bačkoj Palanci 25. U našoj Opštini, zajedno sa svim selima ima oko 150 stambenih zgrada. Ako znamo da je do sad prijavljeno 15 stambenih zajednica, znači da je oko 10 posto stambenih zgrada odradilo svoje obaveze.

„Građani treba da znaju da sam proces prijave nije komplikovan i sve se rešava za jedan dan. Od osnovne dokumentacije potreban je zapisnik sa sednice na kojoj je izabran upravnik, kopija lične karta odnosno očitana lična karta i dokaz o uplati administativne takse“, istakao je Kuzmančev.

Ukoliko stanari žele da poslove upravljanja povere profesionalnom upravniku, neophodna je dvotrećinska većina stambene zajednice. Tada je uz ostalu dokumentaciju potrebno priložiti i ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja.

„Ono na šta građani treba da obrate pažnju prilikom prijave stambene zajednice i upravnika jeste da li je kućni broj stambene zgrade upisan u katastar. Da bi registracija bila moguća, broj mora da postoji u katastru“, dodao je naš sagovornik.

Sve neophodne obrasce za prijavu i registraciju stambene zajednice, kao i zapisnike sa sednica i odluka o izboru upravnika, građani mogu pronaći na sajtu Opštine Bačka Palanka www.backapalanka.rs

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here