Шта је за становнике Војводине најважније?

Спроведена кампања "Укључи се и ти!"

140
Фото: hodoljub.wordpress.com

За становнике Војводине најважније је да она напредује у областима образовања, науке, истраживања и развоја, запослености, животног стандарда. То показују резултати кампање „Укључи се и ти!“, која је спроведена у циљу укључивања јавности у дефинисање визије и циљева Плана развоја АП Војводине за период 2022-2030.


Могућност да се на интернет страници planrazvojaapv.rs изјасне о три од понуђених 19 области које сматрају најважнијим за квалитет свог живота и у којим желе да виде највећи напредак у развоју Војводине до 2030.године, искористило је преко 1000 грађанки и грађана.

Чак 41,2% учесника анкете је у погледу друштвеног развоја покрајине као најбитнију област назначило образовање, науку, истраживање и развој, док је њих 28,9% као најважнију изабрало области здравства и социјалне политике. У области инфраструктурног развоја 44,2% грађана сматра да је најважнији развој транспорта, док 31% фокус развоја Војводине види у области енергетике. У области развоја заштите животне средине 33,3% грађана приоритет даје квалитету ваздуха, земљишта и контроли буке, 24,8% истиче важност управљања отпадним водама, а чак 24 % градјана сматра важним очувању природе и биолошке разноврсности. У погледу економског развоја за 38% грађана најважније је запошљавање и животни стандард, док 24,6% као приоритет види пољопривредни и рурални развој.

На основу закључака са одржаних радионица, резултата кампање „Укључи се и ти!“ и анализа стања из области друштвеног и економског развоја, инфраструктуре и животне средине, које су резултат вишемесечног рада експерата у припремној фази израде Плана, Кординационо тело за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030, крајем априла усвојило је визију развоја АП Војводине до 2030. године, која гласи:

„Војводина је место високог животног стандарда које пружа једнаке услове за достојанствен живот и рад свим грађанкама и грађанима, негујући мултикултуралност. Подстиче остваривање пуног потенцијала становништва развојем квалитетног и доступног образовања и здравствених услуга. Војводина је добро просторно и дигитално повезана, промовише одрживи економски развој и коришћење ресурса, водећи рачуна о здравој и отпорној животној средини.“

Визија развоја АП Војводине до 2030. године представља полазну тачку за постављање приоритетних циљева и мера за спровођење Плана развоја АП Војводине 2022-2030, које ће бити предмет радионице која ће се одржати током маја.

Процес израде Плана развоја спроводи Развојна агенција Војводине, уз подршку пројеката Немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ“ и „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, које спроводи ГИЗ.

План развоја је најважнији развојни документ, који даје стратешки оквир на основу кога државни органи и институције дефинишу активности и усмеравају ресурсе. На тај начин пресудно утиче на унапређење услова живота свих грађана покрајине.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here