Vantelesna oplodnja o trošku pokrajine i za parove koji nemaju decu

794
RTV (Kristijan Takač)

Bračni i vanbračni parovi, koji najmanje godinu dana žive na teritoriji Vojvodine i koji nemaju decu, a prethodno su iskoristili mogućnosti RFZO, imaju od sada pravo na vantelesnu oplodnju (VTO) o trošku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


To je jedna od novina uvedenih nakon usvajanja mera za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognutog oplođenja, koje je danas medijima predstavio pokrajinski sekretar Predrag Vuletić.

„To pravo se sada daje parovima koji nemaju živorođenu decu ili su imali dete koje je preminulo. Ovi parovi do sada nisu imali mogućnosti vantelesne oplodnje o trošku RFZO, kao ni pravo na sufinansiranje iz pokrajinskog sekretarijata, jer je jedan od uslova do sada bio da parovi imaju bar jedno dete. Novina je i to što parovi koji podnose zahteve za drugo dete neće biti uslovljeni činjenicom da je prvo dete rođeno u postupku vantelesne oplodnje kao što je do sada bio slučaj kod RFZO“, rekao je Vuletić.

Proširivanje prava odnosi se na parove koji nemaju decu i pri tom su iscrpeli sve mogućnosti koje su imali preko RFZO.

„Pravo, dakle, stiču i parovi za prvo dete. Do sada je bilo za drugo, treće i svako naredno dete, a sada to pravo imaju i parovi za prvo dete, ukoliko su prethodno iskoristili mogućnosti RFZO, a to su tri pokušaja. Do sada je žena morala da ima do 42 godine, a novom odlukom je rpedviđeno da pravo na finansiranje vantelesne oplodnje imaju i žene do 45 godina“, objasnio je Vuletić.

Treća novina odnosi se na zamrzavanje embriona. Pokušaj vantelesne oplodnje često može da bude neuspešan, a statistički glavni razlog za to je stres. Činjencia da je broj pokušaja ograničena i strah da li će uspeti ili ne obično prevlada kod majke, objašnjava Vuletić.

[wonderplugin_slider id=26]

 

Mogućnost zamrzavanja embriona predviđena je izmenama Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji iz polovine 2018. godine. Broj pokušaja predviđenih zakonom, kao kod vantelesne oplodnje, bio je ograničen brojem pokušaja i godinama žene.

„Do sada su pri vantelesnoj oplodnji do tri embriona vraćana u matericu, dok su oni koji nisu vraćani u matericu, propadali. Uz postupak vantelesne oplodnje moguće je uraditi i zamrzavanje embriona. Prateći svetske trendove, vodeći računa o zdravlju žene, usled manjeg hormonskog stimulisanja i u skladu sa zakonom, novom odlukom, predviđeno je da embrioni mogu da se zamrznu, čime se omogućava više pokušaja vantelesne oplodnje iz jednog stimulisanog ciklusa“, objasnio je Vuletić.

Ovom merom omogućava se vraćanje zamrznutih embriona u naknadnim postupcima, što daje veću šansu i manju muku, a u finansijskom pogledu pojeftinjenje.

„Za ovu meru predviđeno je 50 miliona dinara, 240 za postupak vantelesne oplodnje sa zamrzavanjem i 160 za krioembrio transfer“, rekao je Vuletić.

 

[wonderplugin_slider id=67]

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here