Vojvodinašume: Više od 70 odsto planirane seče šuma realizovano, manje od 50 odsto pošumljavanja

503
Foto: RTV (Jan Valo)

U odnosu na planiranu organizaciju seče šume u 2018. godini, ostvareno je 76 odsto planirane seče, dok je obnova šuma izvedena u obimu od 48 odsto, piše portal „021“.


Obnova šuma ostvarena je na 915 od planiranih 1.923 hektara. Od toga je prirodno obnavljanje šuma izvršeno na 238, a veštačko na povšini od 676 hektara, navedeno je u izveštaju JP „Vojvodinašume“ za 2018. godinu.

Kako piše u izveštaju, „neizvršenje planiranih radova na seči šuma prouzrokovalo je i niži procenat radova na gajenju šuma kada je u pitanju veštačka obnova“.

Istaknuto je i da je jedan od najvećih problema preduzeća nedovoljan kapacitet kvalitetnih radnika na seči i izradi drvnih sortimenata. Ovo je, objašnjeno je, uslovilo donošenje odluke o kupovini dva harvestera za mehanizovano izvođenje seče mekih lišćara.

„Nažalost, ne postoji rešenje koje je idealno za rešavanje svih problema, pa je tako, sa jedne strane postignuta solidna realizacija seče po površini, ali se otvorio novi problem koji podrazumeva sledeću fazu rada, a to je priprema terena za pošumljavanje“, navedeno je u izveštaju.

Kako je objašnjeno, postoji potreba za velikim brojem izvršilaca koji na tržištu rada ne postoje. Sekači, smatraju u preduzeću, uglavnom odlaze na bolje plaćene poslove, a zbog malih naknada potencijal zainteresovanih sekača za rad pod ugovorom je smanjen.

[wonderplugin_slider id=184]

„Sekači angažovani preko usluga uglavnom nemaju iskustvo, ili imaju skromno iskustvo, pa nisu u stanju da postignu zadovoljavajuće efekte u radu“, procena je nadležnih.

U izveštaju je ocenjeno da postoji veliki pritisak drugh sektora na šumski resurs, koji se reflektuje trajnim smanjenjem površina šuma i šumskog zemljišta. Ovo se pretežno odnosi na površine kojima preduzeće gazduje, a na koje se odnose odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, a koje ostaju u nadležnosti preduzeća do privođenja novoj nameni. „Za većinu površina nije poznato kada će biti privedene novoj nameni, te se planiranje svih vrsta aktivnosti na ovim parcelama vrši u uslovima neizvesnosti“, zaključuje se u izveštaju.

Inače, u 2018. godini JP „Vojvodinašume“ poslovalo je sa neto dobitkom od 325.039.896 dinara. Preduzeće je dobit ostvarilo i u 2017. godini i to u iznosu od 59.859.413 dinara. Ovaj višak podeljen je na 1.613 zaposlenih u iznosu od 41.900 dinara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here