Znate li koliko je HIV pozitivnih u Bačkoj Palanci?

1451

1 decembar Svetski dan borbe protiv side

Prvi decembar je dan za koordinisanu internacionalnu akciju  borbe protiv AIDS-a, koji predstavlja globalni zdravstveni problem zbog kontinuiranog porasta broja inficiranih,  nepostojanja specifičnih mera zaštite – vakcine i skupe i komplikovane terapije.
Ispitivanje na HIV sprovodi se u našoj zemlji od 1985. godine, kada su otkriveni prvi slučajevi HIV infekcije. Rezultati prvih ispitivanja u Vojvodini pokazali su da su HIV infekcijom najviše bile pogođene osobe sa hemofilijom i muškarci koji su imali seksualne kontakte sa muškarcima.

testiraj-se-hiv
U periodu od 01.01. do 23.11.2016. godine na području AP Vojvodine prijavljena su 34 slučaja HIV infekcije i 10 slučajeva Morbus HIV-a (oboleli)- u momentu postavljanja dijagnoze HIV infekcije ove osobe su već bile u stadijumu simptomatske HIV infekcije. Najviše novih HIV infekcija u 2016. godini je utvrđeno na području grada Novog Sada (13), a u Bačkoj Palanci nije registrovana ni jedna osoba inficirana HIV-om.
U odnosu na način inficiranja, u 81% slučajeva novootkrivenih HIV infekcija, radilo se o seksualnom kontaktu. Na ovaj način se inficiralo 25 osoba muškog pola koji su imali seksualni odnos sa drugim muškarcima. Dominantna transmisivna grupa u AP Vojvodini su i dalje muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima. Kod šest osoba nije utvrđen način inficiranja, a svih šest osoba je muškog pola. Slučajevi HIV infekcije zabeleženi su u 39 od 45 vojvođanskih gradova i opština (87%).


U Bačkoj Palanci je 1991. godine registrovan  prvi slučaj osobe inficirane HIV virusom. Do novembra 2015.godine je ukupno registrovano 17 inficiranih osoba, od kojih su 2 žene (11,8%). Od manifestne HIV infekcije je obolelo 5 osoba (29,4%) koje žive sa HIV-om, a 3 osobe su umrle (jedna osoba od  osnovne bolesti koja nije povezana sa HIV infekcijom). Način inficiranja je nezaštićen seksualni odnos (homo, bi i heteroseksualni) u 94,1%, a samo u jednom slučaju je nepoznat put prenosa (osoba je preminula u bolnici, ubrzo nakon testiranja).
Značajan broj HIV pozitivnih osoba ne zna da je inficiran, a HIV infekcija se često otkriva tek kada se razvije bolest i postavi dijagnoza side.
Napredak u razvoju terapije tokom prethodnih 30 godina transformisao je HIV pozitivnu dijagnozu iz osude na smrt u hronično medicinsko stanje. Većina ljudi koji žive sa HIV-om sada mogu da vode dug i zdrav život ukoliko im se HIV rano dijagnostikuje i ako blagovremeno počnu da koriste terapiju.
Zbog toga je, u cilju sagledavanja aktuelne epidemiološke situacije i unapređenja prevencije HIV infekcija, povećanje obima testiranja na HIV imperativ za javno zdravlje u širem smislu, kako u razvijenim tako i u manje razvijenim zemljama.
Testiranje u Bačkoj Palanci: Dobrovoljno, Poverljivo, Anonimno Savetovanje i Testiranje (DPST) na HIV, sprovodi se duže od 10 godina, svakim radnim danom u periodu od 7-13 sati u Epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Bačkoj Palanci na drugom spratu, tel 755 0 328 !

Prioritetni zadatak nam je da se DPST učini dostupnim što većem broju klijenata sa ciljem da se:
-informišu o HIV-u i drugim PPI, putevima širenja i merama zaštite,
-prepoznaju rizike u sopstvenom ponašanju,
-usvoje odgovarajuća znanja i oblike ponašanja (koristi kondom, biraj partnera..)
-izbegnu rizik od infekcije i prekinu lanac širenja zaraze,
-urade HIV test i saznaju HIV status,
-urade analizu krvi na virusne hepatitise i sifilis.


Šta je DPST ? 

DPST predstavlja poverljiv razgovor između klijenta, koji želi da se testira na HIV, i savetnika-posebno edukovanog lekara, koji se obavlja uz uvažavanje i poštovanje klijenta i maksimalnu poverljivost (sve što klijent kaže nikada neće biti preneto drugoj osobi). Klijent će  u toku savetovanja pre testiranja, biti upoznat kako se radi testiranje na HIV i druge PPI (polno prenosive infekcije), šta znači rezultat testa. Klijent će sam odlučiti da li želi da se testira.Rezultat testa mogu znati samo klijent i savetnik. Rezultat testa, pozitivan ili negativan, saopštava se lično klijentu (ne telefonom, ne poštom, ne njegovom doktoru ili drugoj osobi).
Za dolazak u savetovalište, odnosno za testiranje na HIV i druge PPI, nije potreban uput lekara, nije potrebna zdravstvena knjižica, nije potrebno zakazivanje, a savetovanje i testiranje je potpuno BESPLATNO, i po želji klijenti mogu biti i potpuno ANONIMNI.


Ko treba da poseti savetovalište i da se testira na HIV i druge PPI?
HIV-om i drugim PPI se mogla inficirati svaka osoba koja je bilo kada imala nezaštićen seksualni odnos (oralni, vaginalni, analni) ili je koristila drogu. Posebne oblike rizičnog ponašanja predstavljaju: seksualni odnos pod dejstvom alkohola i droge, analni seksualni odnos, intravenska upotreba droge, seksualni odnos sa osobom koja koristi droge, često menja partnere ili ima seksualne odnose sa osobom koja često menja partnere, kao i osobe koje imaju neku drugu seksualno prenosivu bolest (hlamidija, sifilis, gonoreja,hepatitis B, C).

Zašto treba posetiti savetovalište i testirati se na HIV i druge PPI?
Testiranje nije prevencija. Rezultat testa na HIV i druge PPI može biti njen podsticaj.
Negativan test može biti podstrek da se bezbednim ponašanjem ostane negativan do kraja života.
Pozitivan test može biti početak aktivne brige za zdravlje i da se ostane što duže bez simptoma redovnom lekarskom kontrolom, uzimanjem lekova i urednim životom. Rana dijagnoza HIV infekcije je preduslov za efikasan tretman HIV inficiranih osoba visokoaktivnom terapijom (HAART) čime se značajno produžava životni vek inficiranih, omogućava nesmetana svakodnevna aktivnost i očuva kvalitet života.
Od izuzetnog je značaja da žene koje planiraju trudnoću ili su već u drugom stanju što ranije urade test na HIV, kako bi se na vreme moglo razmišljati o sprečavanju prenošenja infekcije sa majke na dete. Podjednako je značajno i da trudnice urade analizu krvi na hepatitis B, kako bi se u slučaju pozitivnog rezultata, mogle sprovesti adekvatne mere imunizacije njihovog novorođenčeta.

hivtest2016


Na kraju želimo da istaknemo da je naše savetovališta mesto gde ćete naići na podršku i  razumevanje. Mi uvažavamo pravo svakog pojedinca na različitost i sopstveni izbor.
Povodom 1 decembra, Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ i Crveni krst Bačka Palanka održaće javni čas o HIV-u u Gimnaziji „20 Oktobar“ i u SSŠ „Dr Radivoj Uvalić“ Bačka Palanka u 12 časova 1.decembra.
Nedelja testiranja na HIV obeležena je u u Bačkoj Palanci 24.11. 2016.g. kada je testirano 18 osoba (svi negativni).

(Podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, IZJZ Vojvodine i
Epidemiološke službe Doma zdravlja Bačka Palanka)
Epidemiolog dr Mirjana Valan

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here