Knjiga akademika prof. dr Bogosava Lažetića iz Gajdobre

402

Nedavno je zašla iz štampe knjiga našeg sugrađana iz Gajdobre Akademika prof. dr Bogosava Lažetića koji živi u Novom Sadu – „INTEGRATIVNA FIZIOLOGIJA U ISTRAŽIVANjIMA Petra Kuzmiča Anohina“ u izdanju štamparije Stanišić.


Bogosav Lažetić rodio se 13. juna 1939. godine u mnogočlanoj porodici, u selu Krajkovo, Opština Glogovac, Kosovo i Metohija, Republika Srbija.

Kada je pružena mogućnost za kolonizaciju, porodica se naseljava u Gajdobru. Ne seća se meseca kad su doseljeni u Gajdobru, ali mu se čini da kukuruzi nisu bili obrani. Posle uspešno završene Niže gimnazije u Gajdobri, školovanje je nastavio u Višoj gimnaziji u Bačkoj Palanci svokodnevno putujući vozom.

Prijemom u Školu aktivnih sanitetskih oficira sa sedištem u Ljubljani, kao sedamnaestogodišnjak, sreće se s novim režimom života i rada, prema njegovim kazivanjima neuporedivo boljim, u poređenju sa dotadašnjim.

Otvaranjem Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, 1960. godine, koristi priliku i mogućnost upisuje se na studije medicine, nastavljajući svakodnevno putovanje vozom, kako voli da naglasi, parnjačom na relaciji Gajdabra – Novi Sad. Apsolvirao je 1966/67 godine. Kao apsolvent u zajednici sa tada asistentom dr Mihailom Bajićem, angažovao se na prevodu s ruskog jezika dva univerzitetska udžbenika (Fiziologija čoveka, Biohemija) i jedne kliničke monografije (Leukoze).

Oops...
Slider with alias matis namestaj novooo not found.

 

Kao redovni student i laborant sa punim radnim vremenom u Zavodu za fiziologiju interesovao se i za eksperimentalni rad, a radovi su nagrađivani povodom Dana Republike, 1964. i 1966. godine od strane Univerziteta u Novom Sadu.

Na VIII Stručnom kongresu studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, 1966 g., prezentirani rad je nagrađen III nagradom.

U periodu školske 1965/67 godine, kao nastavnik u Srednjoj medicinskoj školi u Novom Sadu, (12 časova nedeljno) održavao je nastavu iz predmeta Anatomija i fiziologija.

Nakon diplomiranja njegova supruga, 1967. godine i završenog lekarskog staža, kao lekar zapošljava se u Domu zdravlja Bačka Palanka, Zdravstena stanica u Gajdobra, zbog nerešenog stambenog pitanja u Novom Sadu, iz sobe od 16 m² sa dvoje dece preseljavaju se u Gajdobru avgusta 1968. godine.

Tako, ponavlja se svakodnevno putovanje na relaciji Gajdobra – Novi Sad, koje traje do maja 1969. godine, rešenjem stambenog pitanja od strane Medicinskog fakultetea vraćaju se u Novi Sad. „Uloge“ se menjaju, tako što supruga svakodnevno putuje na relaciji Novi Sad – Gajdobra, gde radi kao lekar, gde je bila obavezna poslepodnevne smene 15 noći da stanuje u Gajdobri – noćno dežurstvo.

Septembra meseca 1970. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sadu i stekao zvanje doktora medicine. Po obavljenom obaveznom lekarskom stažu, 1.10.1971. godine zaposlio se u SO Novi Sad, kao sanitarni inspektor. Doktorsku disertaciju odbranio je 26.12.1979 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stakao naučni stepen Dr sci. med.

Nastavno-naučnu aktivnost na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu nastavlja izborom u zvanje docenta 1980. godine, u zvanje vanrednog profesora 1985, a u zvanje redovnog profesora izabran je 1992. godine sve do penzionisanja po sili zakona 8.11.2004 godine ali je nastavio sa svojim obavezama (bez finansijske nadoknade) kao rukovodilac jednog od najvećih naučnih projekata (25 istraživača) koji je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije do kraja 2005 godine.

I posle odlaska u penziju intenzivno se angažuje, kako kaže kao radna terapija, na pisanju monografija, što je vidljivo iz spiska objavljenih knjiga i monografija.

„Profesoru doktoru Aleksandru Sabovljevu posvetio sam i doktorsku disertaciju, koju sam odbranio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1979 godine“. Treba istaći, da ranije uspostavljeni kontakti sa Katedrom za fiziologiju im. I.M. Sečenova, Prvog Moskovskog medicinskog instituta im. I.M. Sečenova i Katedre za fiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu umnogome su doprineli da se realizuje boravak u Moskvi Bogosava Lažetića. Kao stipendista Vlade SSSR-a, boravio je 1976. godine, šest meseci u Naučno istraživačkom institutu normalne fiziologije im. P.K. Anohina AMN SSSR u Moskvi.

Prof. dr Bogosav Lažetić je član Ruske akademije nauka.


Pogledaj: Održana promocija slikovnice „Važno pitanje“

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here