Realizovan konkurs Ministarstva kulture Republike Srbije

NB "Veljko Petrović" nabavila je skener i započeto je sa procesom prenošenja bibliotečke građe u digitalni oblik

339

Narodna biblioteka „Veljko Petrović“ je najznačajnija ustanova kulture u Bačkoj Palanci. Jedna je od institucija kulture sa najdužom tradicijom u Vojvodini i Srbiji uopšte, s obzirom da je prošle godine obeležila jubilej – 150 godina od osnivanja Srpske čitaonice u Bačkoj Palanci, čiji je današnja Biblioteka direktan naslednik.


Danas, Narodna biblioteka „Veljko Petrović“ u Bačkoj Palanci raspolaže sa knjižnim fondom od preko 214.000 jedinica, a godišnji broj upisanih članova prelazi šest hiljada.

Pored centralne biblioteke sa četiri odeljenja tu je i trinaest bibliotečkih ogranaka u svim naseljenim mestima opštine.

Pored opštih zadataka koji se odnose na prikupljanje, obradu, čuvanje i korišćenje bibliotečkog materijala, pružanje informacija i drugih usluga korisnicima, učešća u ostvarivanju jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema i objavljivanje informativnih sredstava i rezultata rada, bačkopalanačka biblioteka nastoji da omogući rast i zaštitu knjižnih fondova, zaštitu, očuvanje i upoznavanje kulturnog nasleđa i unapređenje bibliotečke delatnosti.

Biblioteka savremenog doba menja se, kako bi odgovorila na sve izraženije i kompleksnije informaciono-komunikacione i naučno-istraživačke potrebe svojih korisnika, kako bi se prilagodila tehnološkim i edukativnim zahtevima informacionog društva, koje je istovremeno i društvo učenja i društvo znanja. Uvode se nove tehnologije i načini rada u bibliotečkom poslovanju, čime je Biblioteka odredila svoj razvojni put.

 

Cilj joj je da svojim korisnicima omogući permanentno obrazovanje i da promoviše i neguje kulturu čitanja od najmlađeg uzrasta odnosno da podstiče lični, profesionalni i socijalni razvoj korisnika.

Tehničko opremanje i nabavka potrebne opreme je preduslov da se započne sa procesom digitalizacije i omogući da ova aktivnost postane redovna u Biblioteci, što podrazumeva prenošenje u elektronsku formu kako postojeće građe, tako i publikacija koje će kontinuirano pristizati i bogatiti fond Zavičajne zbirke.

„Na konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2020. godini Ministarstvo kulture Republike Srbije i opština Bačka Palanka obezbedili su sredstva za kupovinu skenera A-dva formata“, rekao je direktor Narodne biblioteke „Veljko Petrović“, Miladin Zorić i nastavio:

„Kupljen je skener danskog proizvođača Kontek specijalizovan za ove namene i započeto je sa procesom prenošenja bibliotečke građe u digitalni oblik. Na ovaj način je omogućeno da se materijal koji se nalazi samo u našoj biblioteci, a koja je i jedna vrsta arhiva opštine, skenira, postavi na sajt biblioteke i time postane svima lako dostupan.

Materijal pohranjen u Zavičajnoj zbirci je svedok bogate i raznovrsne pisane baštine našeg grada. U fondu se čuvaju podaci o arheološkom nalazištu „Avarska nekropola“ iz desetog veka, formiranju Prve srpske čitaonice u Bačkoj Palanci (1869.) kao preteče današnje Biblioteke, organizovanju Prve zanatlijsko-trgovačke izložbe (1887.), učešću delegata iz palanačke opštine na Skupštini prisajedinjenja Bačke i Banata Kraljevini Srbiji, izgradnji crkve Svetog Jovana Krstitelja (1801.), te materijal o „Sremskoj kući“ podignutoj u 18. veku koja je i danas reprezentativni primer tradicionalne srpske gradnje.

Vredan deo fonda čine sva izdanja „Nedeljnih novina“, periodika između dva rata, listovi „Palanka“ na mađarskom od 1905. do 1913.godine i „Die Wacht“ na nemačkom jeziku od 1921. do 1940.godine.

Pored periodike, fond sadrži i veliki broj dokumenata, rukopisa, razglednica, fotografija od izuzetnog značaja za istoriju i kulturno nasleđe kao na primer fotografije kolonizacija posle drugog svetskog rata ili fotografije iz vremena velike poplave Dunava iz 1965. godine.

Građa je sačuvana u samo jednom primerku i koristi se u čitaonici Biblioteke, kao takva podložna je habanju prilikom korišćenja, skeniranjem ćemo je očuvati za budućnost.

Digitalizacija i prezentacija građe iz arhiva biblioteke stvoriće uslove za širenje znanja o kulturnoj baštini, svesti o njenom značaju i potrebi njenog očuvanja kao i dostupnosti putem savremenih tehnologija. Time će se neposredno obogatiti fond nacionalne digitalizovane kulturne baštine. Digitalna zavičajna zbirka će pored čuvanja retkih pisanih dokumenata omogućiti i širi uvid i dostupnost materijala u naučno-istraživačke svrhe kao i dostupnost svim građanima.“


Pogledaj: Mesec knjige u Narodnoj biblioteci „Veljko Petrović“

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here