Muzej u Bačkoj Palanci biće zaštićeno kulturno dobro!

669
Foto: Dnevnik

BAČKA PALANKA: Stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture su 12. marta, na poziv direktorke Kulturnog centra Bačka Palanka, posetili Muzej u Bačkoj Palanci, gde su izvršili uvid u predmete kojima Muzej raspolaže i u prostor samog objekta. Utvrdili su na licu mesta da sam objekat ima stopu kulturnog dobra te su ga evidentirali kao dobro koje uživa prethodnu zaštitu Zakona o kulturnim dobrima.

Zavod za zaštitu spomenika kulture će shodno Pravilniku o evidenciji popuniti potrebne obrasce i uz njih priložiti potrebnu dokumentaciju čime će evidencija biti potpuna a potom o svemu obavestiti nosioce prava svojine na prostoru i korisnike prostora u objektu Muzej.

Od dana evidencije i obaveštenja na predmetima koje Muzej poseduje i na samom objektu Muzeja primeniće se mere zaštite utvrđene Zakonom, što znači da se radovi na objektu i njegovoj zaštićenoj okolini mogu izvoditi u skladu sa merama tehničke zaštite i saglasnošću koje će, pre izvođenja radova, izdati nadležni Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture.

Ustanova Kulturni centar se ovom prilikom zahvaljuje, na nesebično ukazanoj pomoći direktoru Zavoda Zoranu Vapi, stručnjacima iz Zavoda koji su pregledali Muzej: Branki Mačkaški (sekretar Zavoda), Gini Mrkić (arhitekta), dr Bogdanu Janjuševiću (istoričar umetnosti), a iznad svega zahvalnost dugujemo dr Slavici Vujović, (takođe iz Zavoda, arhitekta) koja je uspostavila dijalog između Ustanove: Kulturni centar i Zavoda.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here