20 godina od osnivanja MKUD „Šandor Večera“

15.05.2001.

447

Zima 1998. godine. Jedan od viđenijih Mađara u Bačkoj Palanci, Pal Bakoš, pozvao je svoje drugove, bračni par Šandora i Gizelu Andriga i svog sestrića, Šandora Večeru na druženje.


U opuštenoj atmosferi, uz iće i piće, tekao je razgovor o kulturnom životu Mađara u Palanci. U jednom trenutku, domaćin je izmenio poglede sa gostujućom trojkom i obznanio, da je razmišljao o osnivanju Kulturno-umetničkog društva Mađara u našem gradu. Nastao je tajac. Potom su svi počeli da govore u glas, da bi ih na kraju Pal utišao i dao reč Šandoru Andrigi. On je sa oduševljenjem podržao predlog, njegova supruga takođe, a sestrić se zapitao, kako bi nazvali budući KUD. Andrige su odmah predložile da ga nazovu po istaknutom članu KUD „Šandor Petefi“ koji je delovao u Bačkoj Palanci desetak godina, od završetka II Svetskog rata do 1955. godine, a to je bio Šandor Večera i bio otac prisutnog sestrića sa istim imenom i prezimenom.

Taj predlog su svi prihvatili i dogovorili se da uskoro sazovu Inicijativni odbor i da krenu sa neophodnim radnjama za registrovanje KUD-a. Razišli su se sa velikim entuzijazmom.

Narednih dana, razgovarali su sa svim eminentnim Mađarima u gradu, kao što su bili Elizabeta i Ištvan Mak (muzički pedagozi), Đorđe Teodorović (pravnik), Mihaj Sečenji (ekonomista), Klara Brankov (učiteljica), Eva Gion (vaspitačica), Janoš Mesaroš (ekonomista), Ana Nađ (pedagoški radnik), Istvan Horvat (nastavnik) i drugi i oni uskoro su se sastali, ponovo kod Pala Bakoša.

Predlog o imenu novog društva je prihvaćen, određene su sekcije: Tradicija i očuvanje maternjeg jezika, Muzička sekcija, Sekcija za ručni rad, Literarna sekcija, Informativna sekcija, Sportska sekcija, Sekcija organizacije kulturnih manifestacija, Sekcija istorije Mađara u Palanci i Dramska sekcija. Đorđe Teodorović, Pal Bakoš i Šandor Večera ml. zaduženi su da napišu statut društva, za predsednika je predložen Šandor Andriga određeno je i predsedništvo, sekretar i blagajnik i zakazana konstutivna sednica za april 1999. godine, za šta je dobijena saglasnost tadašnje lokalne samouprave.

Toj inicijativnoj sednici prisustvovali su i predstavnici Kulturnog saveza Mađara u Srbiji iz Subotice, koji su dali podršku ideji. Razišli su se sa velikim nadama i očekivanjima, puni elana.

Međutim, u večernjim satima 24. marta 1999. godine oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost i SR Jugoslavija je napadnuta i izložena raketiranju i bombardovanju. Skoro tri meseca je trajala ta agresija, izazvala veliku štetu u ljudskim životima i materijalnim dobrima, stradala je i ideja o osnivanju MKUD „Večera Šandor“.

Do kraja te godine i naredne 2000. u državi su se desile velike političke i društvene turbulencije i nekako nije bilo vreme za kulturu. Demokratska revolucija od 5. oktobra 2000. donela je nove vetrove, veću slobodu i poboljšanje ekonomske situacije.

Ponovo je Pal Bakoš bio taj, koji je pokrenuo inicijativu za nastavak osnivanja Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Šandor Večera“. Statut društva je završen (Teodorović, Bakoš i Večera), održana je osnivačka skupština, pribavljeni svi papiri i poslati u Ministarstvo kulture Republike Srbije. Posle mesec dana stigla je odbijenica sa obrazloženjem da nije pravilno ispoštovana jedna stavka iz Zakona, napisna još za vreme samoupravnog socijalizma. Zavladalo je očajanje među palanačkim Mađarima. Pal Bakoš se obratio novosadskom advokatu, Laslu Galambošu, podsekretaru u vladi AP Vojvodine i to je bio odlučujući potez.

On je predložio prerađeni statut koji je poslat sa ostalom dokumentacijom, u Ministarstvo kulture SR Jugoslavije, i sve je prihvaćeno. Društvo je upisano u registar KUD-ova i Šandor Večera ml. je 15. maja 2001. godine otputovao za Beograd, gde je u SIV-u dao usmeni, a njegova sestra Katalin pismeni pristanak, da novo društvo bude nazvano po njihovom pokojnom ocu. Rodilo se Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Večera Šandor“.


Pogledaj: Gajdobra kroz istoriju – stare mape

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here