Velika posećenost bez obzira na broj učesnika

Veľká návštevnosť bez ohľadu na počet spevákov

1164

Susret u pivničkom polju: Samo 15 izvođača

PIVNICE: U netradicionalnom terminu od 8. do 10. decembra održan 52. muzički festival Susret u pivničkom polju. Na njemu je učestvovao mali broj izvođača u poređenju sa predhodnim godinama kada je broj izvođača bio duplo veći i kada je svaki takmičarski koncert imao čak i pauzu …

Ove godine se na festival prijavilo 18 učesnika, ali nisu došli dva predstavnika iz Kisača i jedan iz Aradca. Na 52. Susretima sa po dve pesme i u dve nošnje nastupili su: Kristina Krajčik i Zlatko Klinovski iz Selenče, Margarita Benka iz Bačkog Petrovca, Kristina Kuhta i Juraj Suđi iz Novog Sada, Igor Uheli iz Stare Pazove, Danijela Greksa iz Dobanovaca, Danijela Žihlavski i Jarmila Vahula iz Pivnica, Gabriela Feketi i Jan Bartoš iz Kovačice, Maja Levarski iz Kulpina, Martina Hanus iz Aradca, Ana Haška iz Gložana i Alenka Povolni iz Padine.

Podsetimo da je pre otvaranja festivala bila, u organizaciji Asocijacije slovačkih udruženja žena, otvorena i prodajna izložba ručnih radova. Izložbu je priredilo sedam udruženja, zajedno sa domaćim udruženjem žena, a najviše exponata je bilo vezanih za predstojeće božićne praznike.

Osnivači i organizatori festivala su Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i SKUS Pivnice. Organizaciju su pomogli Skupština opštine Bačka Palanka i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Na otvaranju prisutnima se obratila Ana Tomanova Makanova, predsednica NSSNM, a za vreme festivala organizatore i učesnike došli su da podrže i Jan Slavik predsednik Odbora za kulturu NSSNM, Ana Hrćan Leskovac, direktorka Zavoda za Kulturu vojvođanskih Slovaka i Jan Brtka, predsednik MSS, ali nije se pojavio niko od predstavnika Opštine Bačka Palanka…

Po rečima Valentina Mihala Grnje, predsednika SKUS Pivnice i vođe orkestra, od 15 pevača na festivalu bilo je čak 11 debitanata. Članovi stručnog žirija Juraj Ferik (predsednik), Jarmila Juric-Stupavski i Marija Zdravković, ocenjivali su autentičnost i izvođenje pesama i priznali su da, bez obzira na mali broj izvođača, nisu imali lak zadatak, jer su nastupi bili na visokom nivou. Prvu nagradu za izvođenje dodeli su Alenki Povolni iz Padine, drugu nagradu osvojila je Ana Haška iz Gložana. Dve treće nagrade dobili su Zlatko Klinovski iz Selenče i Igor Uheli iz Stare Pazove. Nagrade za autentičnost pesama dobile su Gabriela Feketi iz Kovačice i Jarmila Vahula iz Pivnica. Publika je svoje dve nagrade dodelila pivničankama, Danijeli Žihlavski i Jarmili Vahula.

Etnolog Vlasta Vinkovič je učesnike festivala uporedila sa porculanskim lutkama koje su u prošlosti, obučene u stare nošnje krasile naše domove i izrazila je zadovoljstvo zbog očuvanih exponata iz bakinih škrinja na pozornici. Nagrade za autentičnost nošnje osvojile su Alenka Povolni iz Padine i Ana Haška iz Gložana. Ove godine nagrade je obezbedio Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, a dodelili su iz predsednica NSSNM Ana Tomanova-Makanova i podpredsednik SKUS Pivnice Pavel Bolehradski.

Mesto u ovoj reportaži zaslužili su i članovi orkestra: Valentin Mihal Grnja (vođa orkestra), Đorđe Petriško, Pavel Tomaš ml. i Ana Petrak (prva violina), Štefan Brnja, Lazar Hrgić i Miloš Hrgić (druga violina), Ondrej Maglovski (harmonika), Sándor Zadányi Rotheli (cimbal), Jozef Malina (violina), Irenka Rotheli-Burani (violončelo) i Vladimir Čanji (kontrabas). Pratili su ne samo učesnike festivala, već u revijalnom delu nedeljneg koncerta i članove muške pevačke grupe Folklornog ansambla U pivničkom polju SKUS Pivnice koje je uvežbao V.M. Grnja. Nastupiti pred festivalskom publikom u pratnji festivalskog orkestra bila je svojevrsna nagrada za ovu sjajnu jedanaestočlanu grupu, a njihov repertoar pivničkih narodnih pesama divan poklon učesnicima i publici za sam kraj festivala.

Nakon takmičarskih koncerata bile su igranke u prostorijama SKUS-a. U subotu i nedelju koncerti su bili naročito posećeni. Gledalište je bilo puno publike, njihova podrška, kao i pomoć institucija i mnogobrojnih pojedinaca sigurno će motivisati organizatore u pripremi festivala narednih godina.


Stretnutie v pivnickom poli: Len 15 spevákov

PIVNICA: V netradičnom termíne v Pivnici v dňoch 8. – 10. decembra prebiehalo 52. Stretnutie v pivnickom poli. Zúčastnil sa na ňom malý počet spevákov s ohľadom na niekdajšie ročníky, keď sme mali aj viac ako dvojnásobný počet, a každý súťažný koncert mal aj prestávku …

Tohto roku bolo prihlásených 18 spevákov, ale neprišli obaja predstavitelia z Kysáča a jeden spevák z Aradáča. Na 52.Stretnutí s dvoma pesničkami a v dvoch krojoch vystúpili: Kristína Krajčíková a Zlatko Klinovský (Selenča), Margarita Benková (Bačsky Petrovec), Kristína Kuchtová a Juraj Súdi (Nový Sad), Igor Uheli (Stará Pazova), Daniela Greksová (Dobanovce), Daniela Žihlavská a Jarmila Vachulová (Pivnica), Gabriela Feketiová a Ján Bartoš (Kovačica), Maja Levarská (Kulpín), Martina Hanusová (Aradáč), Anna Hašková (Hložany) a Alenka Povolná (Padina).

Pripomeňme, že pred otvorením festivalu vo výstavnej miestnosti pri vchode do kinosály Asociácia slovenských spolkov žien usporidala výstavu ručných prác. Pripravili ju členky siedmich spolkov žien spolu s hostiteľským pivnickým spolkom a predovšetkým to boli exponáty k blížiacim sa vianočným sviatkom. Výstava bola predajného rázu.

Zakladatelia a organizátori Stretnutia sú NRSNM a SKUS Pivnica, spoluorganizátori Zhromaždenie obce Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodiských Slovákov. Na otvorení festivalu sa auditóriumu prihovorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, počas festivalu organizátorov a účastníkov prišli podporiť i Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM, Anna Chrťanová – Leskovac, riaditeľka ÚKSV, tiež Ján Brtka, predseda MSS, nevideli sme však nikoho z vedenia Báčskopalanskej obce …

Podľa slov Valetína Michala Grňu, predsedu SKUS Pivnica a vedúceho orchestra, z 15 spevákov až 11 boli debutanti. Členovia odbornej poroty hodnotiacej autentickosť a prednes piesní, ktorú aj tohto roku tvorili: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricivá-Stupavská a Mária Zdravkovićová, uznali, že aj napriek malému počtu spevákov mali neľahkú prácu pre ich výkony takmer vyrovnanej kvality. Prvú cenu za prednes udelili Alenke Povolnej z Padiny, druhú cenu získala Anna Hašková z Hložian, dve tretie ceny si vyspievali Zlatko Klinovský zo Selenče a Igor Uheli zo Starej Pazovy. Ceny za autentickosť piesne sa dostali do rúk Gabriely Feketiovej z Kovačice a Jarmily Vachulovej z Pivnice. Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre Pivničanky Danielu Žihlavskú a Jarmilu Vachulovú.

Etnologička Vlasta Vinkovičová účastníkov festivalu prirovnala k porcelánovým bábikám, ktoré vyobliekané vo vtedajších krojoch zdobili kedysi naše príbytky. Potešila sa ďaľším zachovaným exponátom z babičkiných skríň na festivalovom javisku a ceny za najautentickejší kroj navehla udeliť Alenke Povolnej z Padiny a Anne Haškovej z Hložian. Ceny pre odmenených tentoraz zabezpečila NRSNM a laureátom ich udelili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Pavel Bolehradský, podpredseda SKUS Pivnica.

Miesto v tomto riporte si zaslúžia aj členovia orchestra: Valentín Michal Grňa (predník), Đorđe Petričko, Pavel Tomáš ml. A Anita Petráková (I. husle), Štefan Brňa, Lazar Hrgić a Miloš Hrgić (II. husle), Ondrej Maglovský (harmonika), Sándor Zadányi Rotheli (cimbal), Jozef Malina (husľová kontra), Irenka Rotheliová-Buraiová (violončelo) a Vladimír Čáni (kontrabas). Spevádzali nielen súťažiacich spevákov, ale v revuálnej časti nedeľajšieho koncertu i členov mužskej speváckej skupiny FS V pivnickom poli SKUS Pivnica, ktorých nacvičil V.M.Grňa.Vystúpiť pred festivalovým obecenstvom a za sprievodu festivalového orchestra bola svojrázna odmena tejto skvelej 11-členej družine a ich zmesi pivnických
piesní boli krásnym darčekom divákom a účastníkom na záver festivalu.

Po súťažiacých koncertoch boli pravidelné tanečné zábavy v miestnostiach hostiteľského spolku. Zvlášť v sobotu a nedeľu hľadisko bolo plné divákov a ich podpora, ako i pomoc početných inštitúcií a štedrých jednotlivcov iste motivuje organizátorov i v príprave ďaľších ročníkov.
priredila i prevela : Viera Činčurak Đorđević

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here