Потребни службеници обезбеђења

1258

Ако желиш да будеш део глобалне корпорације која негује културу различитости, онда је PepsiCo право место за тебе и нудимо ти позорницу на којој могу да засијају све твоје вештине.

Сигурни смо да познајеш и волиш наше локалне брендове Chipsy, Clipsy, Pardon i Gud, али и да знаш за чувене светске брендове Pepsi, Lay’s i Gatorade.

А ко смо ми заиста? Нас не чине само велики брендови. Ми смо се обавезали да ћемо своје глобално присуство искористити како бисмо позитивно утицали на наше људе и планету, од њиве до хрскавог залогаја. Ми побеђујемо са сврхом.

За више информација посетите http://pepsico.rs/ ili www.pepsico.com

Службеник обезбеђења

Место рада: Маглић

Број извршилаца: више извршилаца

Опис посла

 • Врши послове физичке заштите у складу са Планом обезбеђења;
 • У складу са Планом обезбеђења врши патролирање односно редовни сменски обилазак фабричког круга и свих просторија у фабрици и о свим променама обавештава свог руководиоца, кроз обавештавање у усменој форми без одлагања, и писаној форми на крају сваке смене;
 • Активно користи и чува уређаје за везу, видео надзор и надзор контроле приступа, у смеру мониторинга зоне одговорности;
 • Ажурно води све евиденције Службе приватног обезбеђења у фабрици;
 • Води евиденцију о свим посетама у фабрици (страна лица, камиони, инспекција…) и спроводи до места посете и контактира запослене на утовару о доласку камиона;
 • Предузима превентивне мере заштите од пожара у циљу заштите људи и имовине;
 • Предузима превентивне мере безбедности и здравља на раду;
 • Врши надзор над извођењем радова уговарача са аспекта примене PepsiCo стандарда;
 • Контролише исправност и функционалност уређаја за гашења, ватрогасних справа и опреме, апарата за гашење пожара, хидраната и друге опреме којом располаже фабрика;
 • Врши редовну месечну контролу исправности Паник расвете, противпожарних врата и изолационих апарата;
 • Мери температуре свим запосленима, посетиоцима и извођачима радова на уласку у фабрику;
 • Контролише примену прописаних мера везаних за COVID-19 и попуњава чек листе о примени истих;
 • Обавезно присуство приликом контроле спринклер система.

Услови

 • Средња стручна спрема;
 • Познавање рада на рачунару.

УКОЛИКО СМАТРАТЕ ДА ИСПУЊАВАТЕ ПОТРЕБНЕ ЗАХТЕВЕ И АКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПОЗИЦИЈУ, МОЖЕТЕ ОСТАВИТИ ПРИЈАВУ НА ПОРТИРНИЦИ У ФАБРИЦИ У МАГЛИЋУ

АДРЕСА: БРАТСТВА И ЈЕДИНСТА ББ, или

ПРОСЛЕДИТИ ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ НА E-MAIL: [email protected]

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here