Održana godišnja skupština vatrogasaca iz Pivnica

Održana godišnja skupština

674

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pivnice postoji od 1922. godine i može da se pohvali dugom tradicijom i istrajnošću kroz sva vremena, teška i laka, rekao je na skupštini ovog društva koja je održana 23. marta, sekretar Milan Novaković.


Na početku svog Izveštaja o radu je kostatovao da ovo društvo čine ljudi različitih generacija koji svojim znanjem, umećem i istrajnošću nesebično pomažu svome selu i široj zajednici.

„Imamo 56 članova, a to su: pionirska, juniorska i operativna ekipa kao i počasni članovi društva. Možemo da zaključimo da u toku ove godine nije bilo značajnijeg priliva ili odliva ljudstva. Došlo je do smene na čelu DVD-a. Dosadašnji predsednik Stevan Ćosić podneo je ostavku, a na njegovo mesto izabran je Jaroslav Vlček.“ – rekao je Novaković.

„Društo se tokom godine aktivno sastaje radi donošenja pravovremenih odluka i radi održavanja tehničkih sredstava, vozila i vatrogasne opreme. Ako posmatramo analizu iz prethodnih godina vidimo da razvoj Društva ide uzlaznom putanjom što se tiče nabavke opreme i adaptacije objekata kojima Društvo raspolaže.“

Imaju saradnju na međunarodnom nivou sa DVD-ima iz Nemačke i Slovačke. Uspostavljen je takođe uspešan kontakt sa vatrogascima dobrovoljcima iz Podbranča – Dolna Dolina iz Republike Slovačke, koje je staro oko 80 godina. Naši predstavnici su bili gosti na trodnevnoj manifestaciji njihovih DVD-a tokom juna prošle godine.

„Nadamo se takođe da će i ova saradnja biti još uspešnija, – istakao je Milan Novaković. Naročito treba istaći da Društvo, pošto je neprofitabilna organizacija, radi sa malim materijalnim sredstvima, a ipak postiže dobre rezultate. Na ovaj način posebno se zahvaljujemo svim pojedincima i pravnim licima, koja na bilo koji način pomažu našem Društvu. Požari na teritoriji MZ Pivnice, u proteklom periodu nisu bili velikih razmera i naša ekipa uvek se trudila da u najkraćem roku interveniše.“

Zabeleženo je 14 požara u selu na deponiji, objektima i jednom poljoprivrednom vozilu. Nije bilo požara u ataru na usevima. Konstatovali su da se iz godine u godinu broj požarnih intervencija smanjivao što je pokazala statistika.

O požarima je više govorio komandir Društva Jozef Pap tokom svog izlaganja:

„Ovakvoj situaciji treba da zahvalimo i prevenciji, koja se svake godine održava i stanovništvo se obaveštava o merama zaštite, naročito u kritičnim mesecima, a to je period žetve. Na raspolaganju i u pripravnosti su uvek 2 kamiona, oprema i ljudstvo koje se uvek rado odaziva u ovakvim situacijama. Saradnja sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom iz Bačke Palanke, kao i sa dobrovoljnim društvima iz okoline je zadovoljavajuća. Tokom godine vatrogasci su bili dežurni na različitim skupovima i manfestacijama, a poduzeli su i niz akcija prevencije i drugih aktivnosti. Od aktivnosti ističemo one u cilju obaveštavanja i obučavanja školske dece, kao i sugrađana o merama predostrožnosti od požara.“

Prema planu rada DVD Pivnice u toku 2018. godine obavljaće svoje aktivnosti propisane statutom društva. U planu su radovi na adaptaciji zgrade društva, kao i rekonstrukciji postojećih pratećih objekata kao i dvorišta vatrogasnog društva. Radiće se na omasovljavanju i popularizaciji ove aktivnosti kod mladih u selu. Edukovaće se stanovništvo o merama zaštite od požara, deljenjem edukativnog materijala po domaćinstvima, kao i putem predavanja i prezentacija na svojim sastancima. Štampaće se i podeliti letci kojima će se građanstvo Pivnica obaveštavati o postupcima rukovanja i skladištenja zapaljivih materijala i kako postupiti u slučaju izbijanja požara. Negovaće se saradnja sa DVD-ima iz okoline i inostranstva, a u planu je uspostavljanje saradnje sa DVD-om iz Slovenije.

Planiraju se posete inostranim DVD-ima u cilju razmene iskustava i širenja duha dobrovoljnog vatraogastva. Učestvovaće na raznim takmičenjima, smotrama, kao i na dobrotvornim i humanitarnim priredbama ukoliko budu organizovane.

O radu i planovima DVD Pivnice finansijski izveštaj je izneo Jan Šuster. Operativna ekipa nije imala puno taktičkih vežbi, ali su sve intervencije bile uspešno završene. Inventar su dopunili sa opremom tako da im se i rad na intervencijama olakšao. Ukupno radnih časova na svakoj pojedinačnoj intervenciji je 43. Kada se sve intervencije saberu operativna ekipa DVD Pivnice ima 342 radna časa i 48 učesnika na svim intervencijama. Prosečno 6 vatrogasaca po intervenciji. Na svakoj intervenciji operativna ekipa je dejstvovala sa jednim ili dva vozila. Ukupno je potrošeno 93.000 litara vode.

Plan za 2018 je da operativna ekipa vežba sa opremom i vozilima taktiku gašenja i da učestvuju na takmičenjima. Takođe da dežuraju na svim seoskim skupovima. Komandir se ovom prilikom zahvalio DVD Despotovo i Silbašu, što su im pomogli u jednoj intervenciji. Gostima se obratio i predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica, koji je poželeo DVD najpre dobro zdravlje, novom predsedniku puno uspeha u radu kao i svim DVD.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here